Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 11//QĐ-UBND V/v Công khai số liệu quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 7 05/02/2018
2 Số 11/QD-UBND Về việc công bố số liệu công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018 20 08/01/2018
3 4395/QĐ-UBND Quyết định việc việc công bố dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 12 31/12/2017
4 21/TB-TTPTQD Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 32 27/11/2017
5 Số: 1817/HD-UBND V/v đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 57 24/11/2017
6 Số: 1816/HD-UBND Đánh giá, phân loại các phòng, ban chuyên môn và các cơ quan, đơn vị 19 24/11/2017
7 Số: 1548/UBND-TNMT V/v Tham gia góp ý vào Dự thảo kế hoạch sử dụng năm 2018 huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 23 19/10/2017
8 1379/UBND-TNMT Tham gia góp ý vào Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 23 08/09/2017
9 1331 /UBND-NN Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại 20 10/08/2017
10 914 Hướng dẫn Về việc bình xét khen thưởng kỷ niệm 15 năm chia tách huyện Phong Thổ (22/9/2002 - 22/9/2017) 25 31/07/2017
11 833 Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 152 26/07/2017
12 Số: 836/UBND-NV V/v đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn 14 12/07/2017
13 796/HD-HĐTĐKT Hướng dẫn Các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 11 05/07/2017
14 800/UBND-NV Thông báo hợp đồng khuyến nông viên tại xã biên giới 31 05/07/2017
15 DANH SÁCH CÔNG KHAI CÁC CƠ SỞ VI PHẠM VỀ ATTP TRONG THÁNG HÀNG ĐỘNG VATTP ĐOÀN KTLN HUYỆN PHONG THỔ 21 03/07/2017
TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
top
down