Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 870/TB-UBND Thay đổi một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã 287 09/07/2018
2 871/TB-UBND Danh sách những thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 942 09/07/2018
3 597/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm huyện Phong Thổ năm 2018 11 11/06/2018
4 526/KH-UBND Thực hiện Nghị Quyết số 19-NQ/TU ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 93 26/04/2018
5 447/BC-UBND Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách địa phương Quý I năm 2018 6 11/04/2018
6 413/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 747 02/04/2018
7 394/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 362 29/03/2018
8 394/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 212 29/03/2018
9 395/TB-UBND Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 606 29/03/2018
10 368/UBND-NV Về việc xin ý kiến tham gia dự thảo quy chế công tác TĐ-KT huyện 27 26/03/2018
11 11//QĐ-UBND V/v Công khai số liệu quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 11 05/02/2018
12 Số 11/QD-UBND Về việc công bố số liệu công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018 21 08/01/2018
13 4395/QĐ-UBND Quyết định việc việc công bố dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 12 31/12/2017
14 21/TB-TTPTQD Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 33 27/11/2017
15 Số: 1817/HD-UBND V/v đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 64 24/11/2017
TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
top
down