Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 896/TB-UBND Về việc tuyển dụng viên chức huyện Phong Thổ năm 2018 94 16/07/2018
2 895/BC-UBND Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 4 13/07/2018
3 895/BC-UBND Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 6 13/07/2018
4 892/TB-HĐXT Triệu tập thí sinh phỏng vấn xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 287 13/07/2018
5 893/TB-HĐXT Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 241 13/07/2018
6 870/TB-UBND Thay đổi một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã 248 09/07/2018
7 871/TB-UBND Danh sách những thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 793 09/07/2018
8 526/KH-UBND Thực hiện Nghị Quyết số 19-NQ/TU ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 34 26/04/2018
9 447/BC-UBND Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách địa phương Quý I năm 2018 4 11/04/2018
10 413/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 617 02/04/2018
11 394/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 317 29/03/2018
12 394/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 189 29/03/2018
13 395/TB-UBND Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 512 29/03/2018
14 368/UBND-NV Về việc xin ý kiến tham gia dự thảo quy chế công tác TĐ-KT huyện 23 26/03/2018
15 11//QĐ-UBND V/v Công khai số liệu quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 6 05/02/2018
TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.