Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 413/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 299 02/04/2018
2 394/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 192 29/03/2018
3 394/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 102 29/03/2018
4 395/TB-UBND Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 225 29/03/2018
5 368/UBND-NV Về việc xin ý kiến tham gia dự thảo quy chế công tác TĐ-KT huyện 12 26/03/2018
6 Số 11/QD-UBND Về việc công bố số liệu công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018 2 08/01/2018
7 21/TB-TTPTQD Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 26 27/11/2017
8 Số: 1817/HD-UBND V/v đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 24 24/11/2017
9 Số: 1816/HD-UBND Đánh giá, phân loại các phòng, ban chuyên môn và các cơ quan, đơn vị 5 24/11/2017
10 Số: 1548/UBND-TNMT V/v Tham gia góp ý vào Dự thảo kế hoạch sử dụng năm 2018 huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 14 19/10/2017
11 1379/UBND-TNMT Tham gia góp ý vào Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 20 08/09/2017
12 1331 /UBND-NN Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại 9 10/08/2017
13 914 Hướng dẫn Về việc bình xét khen thưởng kỷ niệm 15 năm chia tách huyện Phong Thổ (22/9/2002 - 22/9/2017) 14 31/07/2017
14 833 Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 30 26/07/2017
15 Số: 836/UBND-NV V/v đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn 9 12/07/2017
TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.