Phong Thổ đổi mới sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIX

Thứ hai - 15/06/2020 04:58 11 0
Huyện biên giới Phong Thổ có 17 xã, thị trấn, 171 bản với dân số hơn 80 nghìn người cùng 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 93,4% dân số. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cần cù lao động, cố kết cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Từ tinh thần đoàn kết đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIX, đưa huyện ngày càng đổi mới, phát triển.
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, huyện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cùng quyết tâm, ý chí tự lực, tự vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết một lòng phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phong Thổ đã nhanh chóng khẳng định vai trò của một huyện có tiềm năng, lợi thế để xây dựng và phát triển. Kinh tế-xã hội phát triển khá toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước. Sự đổi mới, phát triển được thể hiện trên các mặt về kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh-quốc phòng...Với đặc thù phần lớn người dân sinh sống bằng hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhiệm kỳ qua huyện đã mạnh dạn đầu tư thâm canh đưa giống mới vào sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất cho nông dân kết hợp với chính sách kích cầu đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu; nhân rộng các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả. Do đó diện tích và sản lượng tăng nhanh, tổng sản lượng lương thực đạt 35.610 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 433,6kg/người/năm, vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Một số sản phẩm có sản lượng hàng hóa xuất khẩu khá như: chuối, thảo quả. Tốc độ tăng trưởng bình quân đàn gia súc hàng năm đạt 5%.  Cùng với đó, thực hiện tốt kế hoạch bố trí sắp xếp lại dân cư cho các hộ gia đình ở những nơi thiếu đất sản xuất, di dân ra biên giới, di dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, gió lốc. Chương trình xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực, có hiệu quả, bước đầu đã hình thành phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2019, bình quân đạt 12,88 tiêu chí/xã, 3 xã đạt 19 tiêu chí; 1 xã đạt 15-18 tiêu chí; 12 xã đạt 10-14 tiêu chí; 1 xã đạt 9 tiêu chí.
            Công nghiệp phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế như: thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản... Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công  nghiệp đạt 187 tỷ đồng, tăng bình quân 12,4%/năm. Tạo điều kiện, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, hiện nat toàn huyện có 28 dự án thủy điện, tổng công xuất lắp máy khoảng 372MW, trong đó 3 dự án đang khai thác phát điện có công xuất 38,6MW, sản lượng điện trung bình năm đạt 96 triệu KWh. Duy trì sản lượng sản xuất gạch Tuy nel, khai thác, sản xuất cát, đá, sỏi xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn và một phần cho nhu cầu các vùng lân cận. Duy trì các ngành nghề thủ công truyền thống, sản xuất, chế biến các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của nhân dân.           
          Hoạt động quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được chú trọng thực hiện. Thu ngân sách hàng năm đều vượt so với kế hoạch, dự báo năm 2020 đạt mức thu 76 tỷ đồng, đạt 152% Nghị quyết. Chú trọng cân đối ngân sách, đảm bảo hoạt động thường xuyên của hệ thống chính trị và chi cho đầu tư phát triển. Hoạt động tín dụng bảo đảm an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Tăng cường huy động vốn nhàn rỗi trong Nhân dân, thực hiện cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách theo quy định. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu phát triển khá; tổng giá trị thương mại, dịch vụ đạt 1.346 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 lần so với năm 2015. Hoạt động của các chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm mua sắm và hệ thống cửa hàng bách hóa tổng hợp đã tạo điều kiện cho việc trao đổi, giao thương hàng hóa. Dịch vụ bưu chính viễn thông, đại lý xăng dầu, vật liệu xây dựng, Internet... phát triển ổn định. Xuất khẩu hàng địa phương tăng trưởng tốt, dự kiến năm 2020 đạt trên 20,1 triệu USD, tăng 10 lần so với năm 2015.
Tiếp tục đổi mới hoạt động lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; phương pháp dạy và học, chú trọng giáo dục phẩm chất, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Chất lượng giáo dục được nâng lên: tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp, thi tốt nghiệp năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi các cấp ra lớp đạt trên 97%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ học sinh chuyên cần các cấp học được nâng lên qua từng năm. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học. Tập trung xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đến nay toàn huyện có 12 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 117,5% chỉ tiêu Nghị quyết. Quy hoạch, sắp xếp tinh gọn hệ thống trường, lớp học. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người dạy và người học. Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, chú trọng phát triển mô hình trường bán trú, trường có học sinh bán trú, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.
Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cơ sở vật chất y tế tiếp tục được đầu tư xây dựng và nâng cấp; trình độ chuyên môn, y đức của đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở được nâng cao. Toàn huyện có 76,5% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 109,3% chỉ tiêu Nghị quyết.
Tích cực triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế, dân số. Chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác y tế dự phòng; thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách dân số được quan tâm, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn có mức sinh cao. Mức giảm tỷ suất sinh bình quân hàng năm 0,66‰, đạt 132% mục tiêu Nghị quyết; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm trung bình 1,17%/năm, đạt 117 % mục tiêu Nghị quyết. Hàng năm trên 93% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi giảm từ 25,4% năm 2015 xuống còn 21,6% năm 2020, chất lượng dân số ngày càng được cải thiện.
            Công tác giảm nghèo luôn được quan tâm, ưu tiên nguồn lực thực hiện, tập trung vào hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4,3%/năm, đạt 107,5% mục tiêu           Nghị quyết, đến năm 2020 còn 20,49%, hộ cận nghèo 17,4 %. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn từ 25% năm 2015 lên 50%, trong đó đào tạo 35%, đạt mục tiêu Nghị quyết; giải quyết việc làm mới cho 4.945 lao động, tổ chức cho 137 công dân đi xuất khẩu lao động.
            An ninh chính trị-Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường. Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác xây dựng, luyện tập, củng cố lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên. Phối hợp chặt chẽ giữa 3 lực lượng trong nắm và xử lý các tình huống, tăng cường tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để thành điểm nóng, không để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chia rẽ dân tộc.
            Có thể nói, qua năm năm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, bộ mặt huyện Phong Thổ đã đổi thay từng ngày. Cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được củng cố vững mạnh, đời sống các dân tộc trên địa bàn được cải thiện. Trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu của huyện là tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, xây dựng huyện Phong Thổ từng bước phát triển bền vững.
 

Tác giả bài viết: Hoàng Giang

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down