Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số: 1796/HD-TĐKT Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 26 22/11/2017
2 02/2017/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Phong Thổ 18 24/03/2017
3 01/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Phong Thổ 19 13/01/2017
4 2669/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Thổ 17 28/10/2016
5 38/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu 9 12/10/2016
6 13/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Thổ 16 27/09/2016
7 11/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Thổ 169 27/09/2016
8 12/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phong Thổ 11 27/09/2016
9 1211/QĐ-BBT V/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Trang thông tin điện tử huyện Phong Thổ 22 07/06/2016
10 1179/QĐ-BBT V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Phong Thổ 44 01/06/2016
11 972/QĐ-UBND V/v thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Phong Thổ 46 05/05/2016
12 09/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Phong Thổ 29 19/04/2016
13 06/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ 20 25/03/2016
14 08/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Thổ 21 25/03/2016
15 07/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phong Thổ 14 25/03/2016
TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.