Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Bản đồ

Liên kết

Quảng cáo

Trang chủ Thông báo mời họp

GIẤY MỜI Giao ban khối Văn hóa – Xã hội Quý I năm 2017

(Ngày đăng :09/01/2017 8:14:21 SA)

(phongtho.laichau.gov.vn)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN PHONG THỔ

 

Số:   09/GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phong Thổ, ngày  5  tháng  01  năm 2017

 

GIẤY MỜI

Giao ban khối Văn hóa – Xã hội

 

Kính gửi: .....................................................................................................

................................................................................................................................

Thực hiện Chương trình công tác Quý I năm 2017 của UBND huyện, UBND huyện Phong Thổ tổ chức giao ban khối Văn hóa – Xã hội.

I. Thành phần:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo UB MTTQ huyện; Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Nội vụ; GD&ĐT; LĐTB&XH; Văn hóa - Thông tin; Y tế; Tư pháp; Dân tộc; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Ban quản lý dự án; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Hội Chữ thập đỏ huyện; Trung tâm Y tế; Trung tâm DSKHHGD; BHXH huyện; Phòng Giao dịch NHCSXH huyện; Trường PTDTNT huyện; các trường THPT trên địa bàn huyện.

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Viễn thông Phong Thổ; Bưu điện Phong Thổ; Viettel Phong Thổ; Đội quản lý thị trường số 6; Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản số I.

- Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phụ trách Văn hóa – Xã hội.

II. Nội dung: Giao ban khối Văn hóa – Xã hội

Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo ngành lĩnh lực quản lý, điều hành.

III. Thời gian: 07h30’ ngày 12/01/2017.

IV. Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND-UBND huyện Phong Thổ.

UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí đến dự họp đúng thành phần, thời gian./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT .

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Xuân

Tin liên quan

Họp UBND huyện tháng 9 năm 2018 (7h30' ngày 21/9/2018 - GM 1129) (18/09/2018 3:38:47 CH)

Giấy mời dự hội nghị giao ban HĐND 2 cấp huyện - xã quý III năm 2018(18/09/2018 3:27:45 CH)

Thông báo thay đổi thời gian họp UBND huyện tháng 8/2018(30/08/2018 3:04:39 CH)

Tài liệu họp UBND huyện tháng 7 năm 2018(30/07/2018 8:06:26 SA)

Giấy mời họp UBND huyện tháng 01 năm 2017(07/02/2017 1:50:44 CH)

Tin mới nhất

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân xã Bản Lang(11/10/2018 11:25:06 SA)

Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới(11/10/2018 8:13:54 SA)

Thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2019(10/10/2018 10:58:00 SA)

Hội chữ thập đỏ huyện: Tổ chức tập huấn công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ(05/10/2018 10:34:00 SA)

Chương trình công tác tháng 10/2018 của Thường trực HĐND-UBND huyện(10/10/2018 9:16:35 SA)

TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
top
down