Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Bản đồ

Liên kết

Quảng cáo

Trang chủ Thông báo mời họp

Giấy mời dự Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2017

(Ngày đăng :07/12/2016 8:30:29 SA)

(phongtho.laichau.gov.vn)

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN PHONG THỔ

 

Số: 1537/GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phong Thổ, ngày 06 tháng 12  năm 2016

 

 

 

                            GIẤY MỜI

                                           Dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017

 

 

 

Kính gửi:   ........................................................................................

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết kỳ họp thứ ba - HĐND huyện khoá XX về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư, dự toán ngân sách năm 2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017.

1. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo thường trực Huyện uỷ.

- Thường trực HĐND huyện.

- Lãnh đạo UB MTTQ huyện.

- Các Uỷ viên UBND huyện.

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

- Đồng chí: Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; Kế toán các xã, thị trấn.

(Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch HĐND; UBND xã, thị trấn đi vắng, Phó Chủ tịch đi dự thay)

2. Thời gian: 01 ngày, vào lúc 7h30' ngày 16/12/2016.

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị văn hoá huyện Phong Thổ.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện kính mời các đồng chí bố trí công việc đến dự Họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên ./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

Phùng văn Ơn

Tin liên quan

Thông báo thay đổi thời gian họp thường kỳ UBND huyện tháng 11/2018(21/11/2018 10:57:14 SA)

Thông báo thay đổi thời gian họp(20/11/2018 4:27:31 CH)

Làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Lai Châu(20/11/2018 4:19:09 CH)

Họp UBND huyện tháng 11 năm 2018(20/11/2018 9:21:23 SA)

Giấy mời giao ban Khối VH - XH năm 2018(20/11/2018 8:42:54 SA)

Tin mới nhất

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra kết quả xây dựng NTM xã Ma Li Pho(01/12/2018 10:08:55 SA)

Giải Bóng đá truyền thống thanh niên huyện Phong Thổ lần Thứ V năm 2018(04/12/2018 2:53:22 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phong Thổ(29/11/2018 9:36:08 CH)

Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018(01/12/2018 11:00:11 SA)

Tài liệu họp UBND huyện tháng 11 năm 2018(21/11/2018 2:26:24 CH)

TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
top
down