Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Bản đồ

Liên kết

Quảng cáo

Trang chủ Thông báo mời họp

Giấy mời dự họp Uỷ ban nhân dân huyện tháng 11 năm 2016

(Ngày đăng :18/11/2016 9:40:54 SA)

(phongtho.laichau.gov.vn) Thực hiện chương trình công tác năm 2016. Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức họp vào lúc 7h30' ngày 21/11/2016 tại phòng họp Tầng 3 Trụ sở HĐND - UBND huyện.

             UỶ BAN NHÂN DÂN

             HUYỆN PHONG THỔ

 

              Số: 1403/GM-UBND

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                     Phong Thổ, ngày 14 tháng 11  năm 2016

 

                          GIẤY MỜI

                                         Dự họp Uỷ ban nhân dân huyện

  

 

                   Kính gửi:.......................................................................................................

                   ................................................................................................................................

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2016. Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức họp:

1. Thành phần:

- Các thành viên UBND huyện.

- Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn.

- Chi cục thuế; Chi cục thống kê; Kho bạc nhà nước huyện; Các ngân hàng; Trung tâm viễn thông; Bưu điện; Điện lực; BHXH; Kiểm lâm; Trung tâm y tế; Trung tâm DSKHHGĐ; Trạm BVTV; Trạm thú y; Công an huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện.

- Mời dự: Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân.

(Trường hợp cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND huyện).

2. Nội dung:

- Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo QP-AN năm 2017.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP năm 2016; Phương án phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2017.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn NSNN năm 2016 và kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2017.

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Kế hoạch thực hiện “ Đề án nâng cao chất lượng GD toàn diện”

- Đề án phát triển KT các xã vùng cao biên giới giai đoạn 2016-2020.

- Triển khai một số nội dung khác.

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên Mục Tài liệu hội nghị của Trang Thông tin điện tử huyện, đề nghị các đại biểu dự họp chủ động khai thác nội dung các tài liệu)

3. Thời gian:  01 ngày, vào lúc 7h30' ngày 21/11/2016.

4. Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 3 Trụ sở HĐND - UBND huyện.

5. Chủ trì: Đồng chí Trần Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên ./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                             TL. CHỦ TỊCH

                    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

                   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                 (đã ký)

 

                     

                            Phùng Văn Ơn

Tin liên quan

Họp UBND huyện tháng 9 năm 2018 (7h30' ngày 21/9/2018 - GM 1129) (18/09/2018 3:38:47 CH)

Giấy mời dự hội nghị giao ban HĐND 2 cấp huyện - xã quý III năm 2018(18/09/2018 3:27:45 CH)

Thông báo thay đổi thời gian họp UBND huyện tháng 8/2018(30/08/2018 3:04:39 CH)

Tài liệu họp UBND huyện tháng 7 năm 2018(30/07/2018 8:06:26 SA)

Giấy mời họp UBND huyện tháng 01 năm 2017(07/02/2017 1:50:44 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội CCB năm 2018(19/09/2018 11:17:44 SA)

Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 9 năm 2018(19/09/2018 9:50:36 SA)

Họp UBND huyện tháng 9 năm 2018 (7h30' ngày 21/9/2018 - GM 1129) (18/09/2018 3:38:47 CH)

Giấy mời dự hội nghị giao ban HĐND 2 cấp huyện - xã quý III năm 2018(18/09/2018 3:27:45 CH)

Khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” Khối chính quyền lần thứ I, huyện Phong Thổ năm 2018(14/09/2018 10:25:01 SA)

TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
top
down