Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Bản đồ

Liên kết

Quảng cáo

Trang chủ Thông báo mời họp

Giấy mời dự họp Uỷ ban nhân dân huyện tháng 11 năm 2016

(Ngày đăng :18/11/2016 9:40:54 SA)

(phongtho.laichau.gov.vn) Thực hiện chương trình công tác năm 2016. Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức họp vào lúc 7h30' ngày 21/11/2016 tại phòng họp Tầng 3 Trụ sở HĐND - UBND huyện.

             UỶ BAN NHÂN DÂN

             HUYỆN PHONG THỔ

 

              Số: 1403/GM-UBND

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                     Phong Thổ, ngày 14 tháng 11  năm 2016

 

                          GIẤY MỜI

                                         Dự họp Uỷ ban nhân dân huyện

  

 

                   Kính gửi:.......................................................................................................

                   ................................................................................................................................

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2016. Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức họp:

1. Thành phần:

- Các thành viên UBND huyện.

- Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn.

- Chi cục thuế; Chi cục thống kê; Kho bạc nhà nước huyện; Các ngân hàng; Trung tâm viễn thông; Bưu điện; Điện lực; BHXH; Kiểm lâm; Trung tâm y tế; Trung tâm DSKHHGĐ; Trạm BVTV; Trạm thú y; Công an huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện.

- Mời dự: Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân.

(Trường hợp cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND huyện).

2. Nội dung:

- Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo QP-AN năm 2017.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP năm 2016; Phương án phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2017.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn NSNN năm 2016 và kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2017.

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Kế hoạch thực hiện “ Đề án nâng cao chất lượng GD toàn diện”

- Đề án phát triển KT các xã vùng cao biên giới giai đoạn 2016-2020.

- Triển khai một số nội dung khác.

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên Mục Tài liệu hội nghị của Trang Thông tin điện tử huyện, đề nghị các đại biểu dự họp chủ động khai thác nội dung các tài liệu)

3. Thời gian:  01 ngày, vào lúc 7h30' ngày 21/11/2016.

4. Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 3 Trụ sở HĐND - UBND huyện.

5. Chủ trì: Đồng chí Trần Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên ./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                             TL. CHỦ TỊCH

                    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

                   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                 (đã ký)

 

                     

                            Phùng Văn Ơn

Tin liên quan

Thông báo thay đổi thời gian họp thường kỳ UBND huyện tháng 11/2018(21/11/2018 10:57:14 SA)

Thông báo thay đổi thời gian họp(20/11/2018 4:27:31 CH)

Làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Lai Châu(20/11/2018 4:19:09 CH)

Họp UBND huyện tháng 11 năm 2018(20/11/2018 9:21:23 SA)

Giấy mời giao ban Khối VH - XH năm 2018(20/11/2018 8:42:54 SA)

Tin mới nhất

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra kết quả xây dựng NTM xã Ma Li Pho(01/12/2018 10:08:55 SA)

Giải Bóng đá truyền thống thanh niên huyện Phong Thổ lần Thứ V năm 2018(04/12/2018 2:53:22 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phong Thổ(29/11/2018 9:36:08 CH)

Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018(01/12/2018 11:00:11 SA)

Tài liệu họp UBND huyện tháng 11 năm 2018(21/11/2018 2:26:24 CH)

TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
top
down