Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Bản đồ

Liên kết

Quảng cáo

Trang chủ Thông báo mời họp

Giấy mời họp UBND huyện tháng 01 năm 2017

(Ngày đăng :07/02/2017 1:52:10 CH)

(phongtho.laichau.gov.vn)

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN PHONG THỔ

 

Số: 72/GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phong Thổ, ngày 7 tháng 02  năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

Dự họp Uỷ ban nhân dân huyện

 

Kính gửi:   ........................................................................................

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Họp UBND tháng 01/2017.

1. Nội dung:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017.

- Triển khai một số nội dung khác.

2. Thành phần:

- Các Uỷ viên UBND huyện.

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn.

- Chi cục Thuế; Chi cục Thống kê; Kho bạc Nhà nước huyện; Các Ngân hàng; Trung tâm Viễn thông; Bưu điện; Điện lực; Trung tâm Y tế; Trung tâm Dân số KHHGĐ; Trạm BVTV; Trạm thú y.

Mời dự: Thường trực HĐND huyện; Ủy ban MTTQ huyện; Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy.

3. Thời gian:  1 ngày, vào lúc 7h30' ngày 09/02/2017.

4. Địa điểm: Tại  phòng họp Tầng 3 Trụ sở HĐND - UBND huyện.

5. Chủ trì: Đồng chí Trần Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đồng chí đến dự Họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên ./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Đã ký
 
Phùng Văn Ơn

Tin liên quan

Họp UBND huyện tháng 9 năm 2018 (7h30' ngày 21/9/2018 - GM 1129) (18/09/2018 3:38:47 CH)

Giấy mời dự hội nghị giao ban HĐND 2 cấp huyện - xã quý III năm 2018(18/09/2018 3:27:45 CH)

Thông báo thay đổi thời gian họp UBND huyện tháng 8/2018(30/08/2018 3:04:39 CH)

Tài liệu họp UBND huyện tháng 7 năm 2018(30/07/2018 8:06:26 SA)

Giấy mời họp UBND huyện tháng 01 năm 2017(07/02/2017 1:50:44 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội CCB năm 2018(19/09/2018 11:17:44 SA)

Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 9 năm 2018(19/09/2018 9:50:36 SA)

Họp UBND huyện tháng 9 năm 2018 (7h30' ngày 21/9/2018 - GM 1129) (18/09/2018 3:38:47 CH)

Giấy mời dự hội nghị giao ban HĐND 2 cấp huyện - xã quý III năm 2018(18/09/2018 3:27:45 CH)

Khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” Khối chính quyền lần thứ I, huyện Phong Thổ năm 2018(14/09/2018 10:25:01 SA)

TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
top
down