Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Bản đồ

Liên kết

Quảng cáo

Trang chủ Thông báo mời họp

Giấy mời họp UBND huyện tháng 01 năm 2017

(Ngày đăng :07/02/2017 1:52:10 CH)

(phongtho.laichau.gov.vn)

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN PHONG THỔ

 

Số: 72/GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phong Thổ, ngày 7 tháng 02  năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

Dự họp Uỷ ban nhân dân huyện

 

Kính gửi:   ........................................................................................

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Họp UBND tháng 01/2017.

1. Nội dung:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017.

- Triển khai một số nội dung khác.

2. Thành phần:

- Các Uỷ viên UBND huyện.

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn.

- Chi cục Thuế; Chi cục Thống kê; Kho bạc Nhà nước huyện; Các Ngân hàng; Trung tâm Viễn thông; Bưu điện; Điện lực; Trung tâm Y tế; Trung tâm Dân số KHHGĐ; Trạm BVTV; Trạm thú y.

Mời dự: Thường trực HĐND huyện; Ủy ban MTTQ huyện; Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy.

3. Thời gian:  1 ngày, vào lúc 7h30' ngày 09/02/2017.

4. Địa điểm: Tại  phòng họp Tầng 3 Trụ sở HĐND - UBND huyện.

5. Chủ trì: Đồng chí Trần Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đồng chí đến dự Họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên ./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Đã ký
 
Phùng Văn Ơn

Tin liên quan

Thông báo thay đổi thời gian họp thường kỳ UBND huyện tháng 11/2018(21/11/2018 10:57:14 SA)

Thông báo thay đổi thời gian họp(20/11/2018 4:27:31 CH)

Làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Lai Châu(20/11/2018 4:19:09 CH)

Họp UBND huyện tháng 11 năm 2018(20/11/2018 9:21:23 SA)

Giấy mời giao ban Khối VH - XH năm 2018(20/11/2018 8:42:54 SA)

Tin mới nhất

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra kết quả xây dựng NTM xã Ma Li Pho(01/12/2018 10:08:55 SA)

Giải Bóng đá truyền thống thanh niên huyện Phong Thổ lần Thứ V năm 2018(04/12/2018 2:53:22 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phong Thổ(29/11/2018 9:36:08 CH)

Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018(01/12/2018 11:00:11 SA)

Tài liệu họp UBND huyện tháng 11 năm 2018(21/11/2018 2:26:24 CH)

TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
top
down