Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Quảng cáo

Liên kết

Tin tức - Sự kiện


Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nguồn vốn (31/12/2017 9:38:00 CH)

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, UBND huyện Phong Thổ đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 26/01/2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của huyện, hướng tới các mục tiêu: cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư; nâng cao nhận thức, trình độ của cán bộ về cải thiện môi trường kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh; thực hiện gắn nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh với chương trình hành động.

TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.