Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Bản đồ

Liên kết

Quảng cáo

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Huyện Phong Thổ phát động thi đua năm 2018

(Ngày đăng :31/12/2017 8:16:42 SA)


(phongtho.laichau.gov.vn) Toàn dân đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các  Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và hoàn thành vượt mức các mục tiêu,  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018

Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua được phát động và tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực với chỉ tiêu và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được người dân đón nhận và tích cực hưởng ứng, tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Công tác bình xét khen thưởng được thực hiện đúng quy định, đã chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất. Trong năm đã có nhiều tập thể, cá nhân, người lao động, hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi...được UBND tỉnh khen thưởng, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Kết thúc năm 2017, trong 37 tiêu chí của 12 chỉ tiêu chính có 29 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch đề ra; tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 147%KH; giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 122% KH; tỉ lệ bản có đường ôtô đạt 102,9% KH; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đạt 107% KH; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 102% KH; số hộ được sử dụng điện đạt 100,5%KH; thu nhập bình quân đầu người đạt 20triệu/người/năm tăng 3 triệu so với năm 2016... Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, đền bù GPMB được quan tâm. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư, đội ngũ cán bộ giáo viên cơ bản đáp ứng đủ so với nhu cầu, nhận thức về việc học tập của các bậc phụ huynh và học sinh ngày càng được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo, không để dịch bệnh xảy ra. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm như hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Các chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng triển khai thực hiện. Thu nhập, đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao dân trí và làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại với huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc tiếp tục được tăng cường. Bộ máy chính quyền cơ sở từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.

Năm 2018 tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện cần tiếp tục phát huy truyền thống huyện anh hùng, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện phát động phong trào thi đua với chủ đề Toàn dân đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018” với những nội dung chủ yếu sau

1. Triển khai nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Gắn các phong trào thi đua, như: phong trào “Lai Châu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; phong trào “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020... với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW, làm cho mọi người dân đều thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; nâng dần tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, phục vụ tốt hơn sản xuất và đời sống nhân dân. Phấn đầu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2018, cụ thể như sau;

a. Về chỉ tiêu kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.755 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế các ngành: nông nghiệp 26,7%; công nghiệp, xây dựng 37,2%; dịch vụ 36,1%. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 23 triệu đồng/năm.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 37 nghìn tấn; Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc tăng 5%/năm trở lên.

- Thu ngân sách trên địa bàn 84.625 triệu đồng.

- Giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt trên 7,4 triệu USD.

- 82,4% tỉ lệ bản có đường ô tô đi đến bản; trên 95,85% tỉ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới Quốc gia.

b. Về chỉ tiêu xã hội:

- Công nhận thêm ít nhất 01 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; mức giảm tỷ lệ sinh 0,5‰; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên 1%.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; Huy động học sinh trong độ tuổi các cấp ra lớp: Mầm non 98% (trong đó trẻ 5 tuổi đạt 98,6%), tiểu học 98%, trung học cơ sở trên 95%; trung học phổ thông trên 30%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học trên 18,18%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm trên 4,4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn 37,76%; giải quyết việc làm trong năm cho 1.058 lao động.

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Văn hóa đạt 88,3%; tỷ lệ số thôn, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 49,7%; tỷ lệ số cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa 97,5%;

c. Chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,3%; trong đó trồng mới 30ha rừng.

- Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch 83%; Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 84%;

d. Chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới:

- Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới trên 17 xã. Duy trì 02 xã đạt 19 tiêu chí; công nhận mới thêm 01 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu 01 xã đạt 15 tiêu chí; 10 xã đạt 10-14 tiêu chí ; 03 xã đạt 5-9 tiêu trí. Bình quân tiêu chí trên xã đạt 12,35 tiêu chí/xã.

3. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong ngành Giáo dục - Đào tạo, phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” và 12 điều y đức trong ngành y tế, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn”…để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, du lịch và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt việc làm và giảm nghèo nhanh và bền vững.

4. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua huấn luyện giỏi gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong các đơn vị quân đội và dân quân, tự vệ ; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập và thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” trong Lực lượng công an nhân dân, để củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

5. Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cơ sở cải tiến lề lối, tác phong làm việc; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở (phấn đấu năm 2018 có trên 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 60% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh; trên 60% chính quyền đạt khá, tốt trở lên);

6. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

7. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018 là rất nặng nề Ủy ban nhân dân huyện tin tưởng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy được tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2018 với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp để thu hút 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, UBMTTQ huyện và Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện, Chủ tịch UBND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, sáng tạo tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, vượt mọi khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt thời cơ để thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018./. 

Tin liên quan

Góp ý dự thảo Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019(11/01/2019 9:56:33 SA)

Phong Thổ một năm khởi sắc(31/12/2018 10:55:36 CH)

Một năm khởi sắc xây dựng nông thôn mới(31/12/2018 10:18:31 CH)

Trồng chuối – nhà nhà được hưởng lợi(31/12/2018 10:13:27 CH)

Phát triển đoàn viên công đoàn khối doanh nghiệp(31/12/2018 10:07:35 CH)

Tin mới nhất

Xã biên giới đầu tiên của huyện Phong Thổ cán đích nông thôn mới(14/01/2019 10:08:04 CH)

Góp ý dự thảo Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019(11/01/2019 9:56:33 SA)

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phong Thổ lần thứ 3(14/01/2019 9:46:58 CH)

Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2018 và Xuân tình nguyện 2019(08/01/2019 3:35:59 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Thổ(14/01/2019 9:41:51 CH)

TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
top
down