Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Bản đồ

Liên kết

Quảng cáo

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tăng cường các giải pháp phát triển nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2018

(Ngày đăng :31/12/2017 9:33:23 CH)


(phongtho.laichau.gov.vn) Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Thổ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định ưu tiên phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, để thực hiện tốt các mục tiêu trên, năm 2018, UBND huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các biện pháp đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2018 

1. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án đã được phê duyệt như: Đề án phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021; đề án phát triển cây sơn tra; đề án phát triển cây Mắc ca; đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã biên giới giai đoạn 2016-2020; các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn....Đồng thời xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ chi tiết của ngành và phân công người chịu trách nhiệm theo dõi thực hiện.

2. Tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng đặc biệt mở rộng diện tích thâm canh 02 vụ lúa ở những nơi có điều kiện nước tưới, mở rộng diện tích cây trồng vụ đông. Ngoài ra ở những nơi có quỹ đất lớn, lại được đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi tiếp tục khai hoang để mở rộng diện tích đất lúa. Chuyển đổi cơ cấu giống, hướng người dân lựa chọn các giống lúa, ngô năng suất cao, chất lượng tốt, đặc biệt lựa chọn một số giống lúa địa phương như: Tả Cù, Dẻo Mèo, Tẻ râu có chất lượng tốt, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao vừa thích ứng được sự biến đổi thời tiết khí hậu của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện gieo trồng đúng khung lịch thời vụ đề ra. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ khuyến nông cơ sở để thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất ở cơ sở. Tiếp tục xây dựng các mô hình khuyến nông mới, tuyên truyền vận động nông dân áp dụng và mở rộng các mô hình khuyến nông có hiệu quả. Mở rộng diện tích trồng cây ăn quả nhất là diện tích trồng cây ăn quả ôn đới. Đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn thâm canh diện tích cây chuối hiện có.  Đẩy mạnh công tác công tác dự tính, dự báo các loại đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ; đặc biệt chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây chuối.

3. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn vận động Nhân dân xã Lản Nhì Thàng tiếp tục chuyển đổi diện tích đất nương sang trồng chè theo quy hoạch; tổ chức cho Nhân dân thăm qua học tập kinh nghiệp tại một số huyện trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt kế hoạch đo đạc, làm đất, khai hoang, trồng mới diện tích chè; đồng thời chủ động nguồn giống, phân bón ngay từ đầu vụ. Tăng cường cử cán bộ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND xã tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cho Nhân dân.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân chuyển đổi diện tích nương rẫy kém hiệu quả và diện tích đất trống đồi núi trọc sang trồng rừng. Chủ độ động khảo sát thiết kế kỹ thuật diện tích trồng rừng mới, nhất là diện tích trồng cây Sơn tra tại xã Sin Súi Hồ. Chủ động nguồn giống, vật tư  để phục vụ trồng rừng mới năm 2018 đạt hiệu quả, đúng thời vụ và đạt kế hoạch đề ra. Tăng cường phát triển kinh tế rừng nhất là mở rộng diện tích trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên gắn với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức và nội dung thiết thực nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện các quy định của luật bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư. Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa đông giá rét. Đồng thời chuyển đổi phương thức chăn nuôi thả rông, nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, có quản lý, gắn với trồng cỏ; thực hiện thường xuyên công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng. Tăng cường công tác kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh, công tác kiểm dịch kiểm soát giết mổ gia súc và vệ sinh thú y trên địa bàn toàn huyện nhất là trong các ngày tết, ngày lễ. Tiếp tục thực hiện công tác tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc theo kế hoạch, kiểm tra nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Khai thác hiệu quả diện tích mặt nước hiện có, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đánh bắt khai thác thủy sản trên sông, suối. Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích nuôi cá nước lạnh theo quy hoạch.

6. Thực hiện đồng bộ các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất; huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn, ưu tiên xã Ma Ly Pho dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 03 xã đạt 17,6%. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, góp công lao động... để tham gia vào xây dựng nông thôn mới.

7. Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, thực hiện nạo vét, tu sửa kênh mương, khai thác tối  đa năng lực các công trình đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Quản lý thực hiện tốt nguồn sự nghiệp về thủy lợi; nâng cấp sửa chữa các công trình đã xuống cấp, hư hỏng đảm bảo chất lượng, tránh lãng phí. Phát huy có hiệu quả các Ban quản lý thủy nông xã và tổ quản lý thủy nông tại các thôn, bản.

8. Tăng cường quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn. Tổ chức duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt đảm bảo hiệu quả. Đối với các công trình đã được đầu tư cần tập trung xây dựng các quy chế bảo vệ công trình sau khi đầu tư, đồng thời thành lập Tổ quản lý các công trình NSH tại các thôn, bản.

Để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018 và những năm tiếp theo phát triển nông lâm nghiệp, xây dựng NTM của huyện nhà cần có sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, quyết tâm của chính quyền cấp cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đó cần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn; xã hội hóa sâu rộng các nguồn đầu tư cho huyện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tin tưởng rằng, với những giải pháp thiết thực, cụ thể, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, kinh tế nông nghiệp nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng sẽ có những khởi sắc vượt bậc.

Tin liên quan

Góp ý dự thảo Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019(11/01/2019 9:56:33 SA)

Phong Thổ một năm khởi sắc(31/12/2018 10:55:36 CH)

Một năm khởi sắc xây dựng nông thôn mới(31/12/2018 10:18:31 CH)

Trồng chuối – nhà nhà được hưởng lợi(31/12/2018 10:13:27 CH)

Phát triển đoàn viên công đoàn khối doanh nghiệp(31/12/2018 10:07:35 CH)

Tin mới nhất

Xã biên giới đầu tiên của huyện Phong Thổ cán đích nông thôn mới(14/01/2019 10:08:04 CH)

Góp ý dự thảo Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019(11/01/2019 9:56:33 SA)

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phong Thổ lần thứ 3(14/01/2019 9:46:58 CH)

Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2018 và Xuân tình nguyện 2019(08/01/2019 3:35:59 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Thổ(14/01/2019 9:41:51 CH)

TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
top
down