Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Quảng cáo

Liên kết

Tin tức - Sự kiện


Nông dân Khổng Lào phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông nghiệp trên địa bàn (31/12/2017 9:16:24 CH)

Trong năm qua cùng với su hướng phát triển chung của nền kinh tế của huyện nhà. Kinh tế nông nghiệp đã có sự phát triển khá, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển dịch theo hướng khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tư duy về sản xuất hàng hóa của nông dân đã có những chuyển biến; một số sản phẩm có sản lượng hàng hóa xuất khẩu khá. Đó là kết quả của việc thực hiện tốt các Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án đã được tỉnh, huyện về các chính sách trong hồ trợ nông nghiệp

TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.