Điều kiện kinh tế xã hội huyện Phong Thổ

Thứ hai - 06/04/2020 06:32 709 0
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020
Thực hiện kế hoạch năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo sớm giao chỉ tiêu kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch; ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, của HĐND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đồng thời phát động phong trào thi đua trong toàn huyện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020 cụ thể như sau:
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông - lâm nghiệp
a) Cây lương thực có hạt:
- Lúa Đông xuân: Diện tích gieo cấy lúa Đông xuân 724,1/715 ha, đạt 101,3% so với kế hoạch (Trong đó diện tích gieo thẳng 121ha, diện tích cấy 603,1 ha); giảm 8,7ha so với cùng kỳ năm trước.
Năng suất bình quân đạt 43,7 tạ/ha, đạt 78,5% so với kế hoạch; giảm 11,92 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng 3.164,3 tấn đạt 79,5% kế hoạch; giảm 911,7 tấn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân năng suất, sản lượng lúa Đông xuân không đạt so với kế hoạch và giảm hơn so với cùng kỳ năm trước là do bị ảnh hưởng của mưa đá, gió lốc gây ra.
- Lúa mùa: Nhân dân đã chủ động gieo cấy được 1.711 ha, đạt 45,8% kế hoạch; thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 348ha. Hiện nay nhân dân đang tiếp tục gieo cấy. Nguyên nhân tiến độ gieo cấy chậm hơn so với cùng kỳ là do một số diện tích mạ vụ mùa bị ảnh hưởng do mưa đá, gió lốc nên phải thực hiện gieo lại mạ để khắc phục sản xuất.
- Lúa nương: Diện tích gieo trồng 167ha đạt 68,2% kế hoạch giao; giảm 103ha so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do do một số diện tích lúa nương bị ảnh hưởng do mưa đá làm thiệt hại và một số diện tích lúa nương bị thoái hóa, năng suất thấp nên thấp nên nhân dân đã chuyển sang trồng một số cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.
- Ngô: Diện tích gieo trồng vụ xuân hè được 3.520 ha đạt 103,5% so với kế hoạch đề ra, thấp hơn 52ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích ngô vượt kế hoạch là do Nhân dân đã chủ động trồng bổ sung vào một số diện tích lúa nương, cây chuối bị thiệt hại do mưa đá, gió lốc. Diện tích cây ngô giảm so với cùng kỳ năm trước là do trồng ngô hiệu quả kinh tế thấp nên nhân dân chuyển đổi sang trồng trồng một số loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn như: Nhãn, Xoài, chè…. Hiện tại ngô Xuân hè đang sinh trưởng phát triển tốt.
b) Cây trồng hàng năm:
- Lạc: Diện tích gieo trồng 173,5ha đạt 55,9% so với kế hoạch, cao hơn 77,5ha so với cùng kỳ năm trước.
- Tiếp tục tổ chức trồng và chăm sóc các loại cây trồng khác: Mía, nghệ, vừng, khoai lang, khoai sọ, sắn, cây dược liệu …
c) Cây công nghiệp dài ngày:
Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc 1.383,69ha cây cao su, giảm 1,03ha so với kế hoạch; hiện nay diện tích cây cao su đang tiếp tục được khai thác. Tổng diện tích chè hiện có 198,84ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 40ha, sản lượng thu hoạch trong 6 tháng ước đạt 37 tấn, tăng 14 tấn so với cùng kỳ năm trước; triển khai kế hoạch trồng chè mới, đến thời điểm báo cáo đã làm đất được 100,31ha  và đã tổ chức cấp phân bón cho Nhân dân. Tiếp tục chăm sóc 1.054,8ha cây thảo quả, 182,24ha cây Mắc Ca.
d) Cây ăn quả:
Tổng diện tích cây ăn quả hiện có 2.644 ha đạt 56,8% kế hoạch (diện tích cây chuối 2.215ha; diện tích cây ăn quả lâu năm khác là 429 ha) giảm 1.453,24ha so với vùng kỳ năm trước và 1.858,3ha so với năm 2019. Diện tích giảm là do ảnh hưởng của mưa đá, gió lốc. Diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 2.460ha, năng suất đạt 7,2tấn/ha. Sản lượng ước đạt 17.712tấn.
e) Chăn nuôi - Thuỷ sản:
Triển khai và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, đói rét cho gia súc và gia cầm trong vụ Đông xuân năm 2019-2020. Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y cũng như tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nắm được các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
Tổng đàn gia súc hiện có trên địa bàn huyện 44.775 con giảm 2.679 con so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Trâu 10.526 con (giảm 765 con); Bò 920 con (giảm 55 con), Lợn 31.650con (giảm 2.014 con), Dê 1.679 con; gia cầm các loại 185.950 con (tăng 8.299 con). Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 6 tháng đầu năm ước đạt 2,23%.
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và dịch bệnh khác trên vật nuôi; chỉ đạo tái đàn sau dịch tả lợn châu phi. Trong 6 tháng đầu năm đã triển khai cấp phát 60.600 liều vắc xin cụ thể: Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 8.800 liều; Vắc xin Lở Mồm Long Móng trâu, bò: 8.800 liều; Vắc xin Dịch tả lợn: 8.000 liều; Vắc xin THT lợn: 8.000 liều; Vắc xin Cúm gia cầm: 22.500 liều, vắc xin dại: 4.500 liều (đến thời điểm báo cáo đã triển khai tiêm được khoảng 50% lượng vắc xin cấp trên toàn huyện). Triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2020. Thực hiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn các xã Vàng Ma Chải, Mường So, Nậm Xe và trên địa bàn toàn huyện.
Chỉ đạo đội lưu động liên ngành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, nhập lậu gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc vào địa bàn.
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện 41 ha; tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt đạt 56,2 tấn (trong đó sản lượng nuôi trồng là 40 tấn; sản lượng đánh bắt là 3,2 tấn; nuôi cá nước lạnh 6,1 tấn), tăng 6,9 tấn so với cùng kỳ năm trước.
f) Lâm nghiệp:
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tiếp tục thực hiện bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh diện tích rừng hiện có và chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2019. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành  Luật Lâm nghiệp; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng đã xảy ra 03 vụ cháy thảm cỏ, cây bụi với diện tích 4,05ha; 02 vụ cháy rừng với diện tích 0,71ha và xảy ra 03 vụ phá rừng với diện tích 0,383ha.
Phát hiện và xử lý 19 vụ (giảm 12 vụ so với cùng kỳ) vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng chủ yếu vi phạm về phá rừng trái pháp luật, phòng cháy chữa cháy rừng, cất giữ lâm sản trái phép, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép...
g) Công tác khuyến nông, khuyến lâm - Bảo vệ thực vật:
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở, làm tốt công tác điều tra, dự tính dự báo, tuyên truyền vận động Nhân dân công tác phòng trừ sâu bệnh hại ngay từ giai đoạn mạ...Thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho cây lúa từ khâu ngâm ủ mạ; tổ chức ra quân diệt trừ ốc bươu vàng và diệt chuột ngay từ đầu vụ. Chỉ đạo tổ chức theo dõi, kiểm tra hướng dẫn thực hiện các mô hình đang triển khai trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai thử nghiệm 06 giống lúa với 53 hộ tham gia tổng diện tích gieo cấy 5,2ha. Hiện cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Kịp thời phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông địa phương năm 2020 và ban hành chi tiết khung lịch thời vụ gieo trồng ngô trên địa bàn huyện năm 2020. Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân các biện pháp kỹ thuật để khôi phục diện tích cây lúa, ngô, cây ăn quả… do thiên tai gây ra. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông theo Nghị quyết 05-NQ/TU.
- Làm tốt công tác dự tính, dự báo diễn biến các đối tượng sâu bệnh hại cây trồng đồng thời thường xuyên hàng tháng, hàng quý báo cáo và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời có hiệu quả. Do đó bệnh dịch trên cây trồng tuy có phát sinh nhưng mức độ gây hại thấp.
h) Công tác thuỷ lợi - định canh định cư, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn:
UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện sửa chữa các công trình thủy lợi. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy đảm bảo phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất.
Phân công lịch trực Ban chỉ huy và Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ vào các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và chủ nhật. Chỉ đạo lập kế hoạch phân công cho các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện xuống kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng sạt lở, xây dựng phương án di chuyển để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.  Trong 06 tháng đầu năm mưa đá, gió lốc đã gây thiệt hại, tổn thất lớn về người, cơ sở hạ tầng nhà cửa,hoa màu, nông nghiệp với giá trị ước khoảng 120.083 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra Huyện đã chỉ đạo rà soát, thống kê thiệt hại kịp thời hỗ trợ cho nhân dân khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
i) Xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí tại xã Huổi Luông (đến nay xã Huổi Luông đã đạt 16/19 tiêu chí). Bình quân tiêu chí nông thôn mới các xã đạt 12,88 tiêu chí/xã, đạt 90,4% kế hoạch. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới năm 2020, rà soát đăng ký đôn đốc thực hiện các tiêu chí hoàn thành trong năm 2020. Chỉ đạo triển khai thực hiện “Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025”.
2. Công nghiệp - xây dựng - quản lý xây dựng đô thị
a) Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:
Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy công nghiệp phát triển. Ưu tiên, khuyến khích, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp có lợi thế, tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 75.737 triệu đồng, đạt 40,5% kế hoạch, tăng 20.316 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm chủ yếu là sản xuất điện, vật liệu xây dựng, nước sạch, đồ gỗ,…
b) Xây dựng:
Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn ứng, thực hiện phân bổ kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn cân đối ngân sách huyện năm 2020. Kết quả thực hiện như sau:
* Nguồn vốn năm 2019 được phép kéo dài thanh toán sang năm 2020:
Tổng số kế hoạch vốn được phép kéo dài thanh toán sang năm 2020 là 16.936.082.000 đồng; Giải ngân đến hết ngày 15/6/2020 đạt 1.707 triệu đồng, bằng 10,1% kế hoạch vốn được phép kéo dài.
* Kế hoạch vốn năm 2020:
Tổng số kế hoạch các nguồn vốn được giao đến thời điểm báo cáo là 188.549 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 73.379 triệu đồng đạt 38,9% kế hoạch vốn giao, cụ thể:
- Nguồn vốn tỉnh Quyết định đầu tư: Tổng số kế hoạch vốn giao là 6.167 triệu đồng, giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 87 triệu đồng đạt 1,4% kế hoạch vốn giao.
- Nguồn vốn huyện Quyết định đầu tư: Tổng số kế hoạch vốn được giao là 182.382 triệu đồng, giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 73.292 triệu đồng đạt 40,2% kế hoạch vốn giao.
* Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành:

Chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành của các dự án thuộc nguồn vốn nhà nước do các đơn vị được phân công điều hành thực hiện, đã thực hiện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 09 dự án với tổng giá trị đề nghị quyết toán là 22.588 triệu đồng, tổng giá trị quyết toán được phê duyệt là 22.505 triệu đồng. Còn 13 dự án của chủ đầu tư (Ban QLDA) chưa nộp hồ sơ quyết toán.
c) Quản lý xây dựng đô thị:
Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị. Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lề đường khu vực trung tâm thị trấn.
Việc cấp phép xây dựng các công trình được đảm bảo theo đúng quy hoạch và các quy định về quản lý kiến trúc. Thực hiện công tác thẩm định, cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho 13 hộ gia đình tại địa bàn Thị trấn.
3. Tài chính - Tín dụng - Thương mại - Dịch vụ
a. Về tài chính:
+ Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 720.992 triệu đồng, trong đó: Thu ngân sách huyện trên địa bàn là 18.245 triệu đồng đạt 50% kế hoạch giao (ngân sách huyện hưởng là 17.222 triệu đồng đạt 51,9% kế hoạch).
+ Tổng chi ngân sách 458.138 triệu đồng đạt 47,7% so với kế hoạch giao. Các khoản chi chủ yếu là các khoản chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức và chế độ cho học sinh, các khoản chi đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, chi cho bộ máy hành chính của các xã, thị trấn và chi đầu tư phát triển. Chỉ đạo hoàn thành quyết toán niên độ ngân sách 2019.
+ Tình hình nợ đọng thuế: Số thuế phải thu nộp NSNN đến thời điểm báo cáo là 9.451 triệu đồng.Trong đó: Nợ có khả năng thu là 6.026 triệu đồng, nợ khó thu là 3.424 triệu đồng. UBND huyện đã giao Chi cục thuế chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan tiếp tục đôn đốc thu hồi các khoản nợ trên.
b) Về tín dụng:
Tiếp tục huy động các nguồn vốn trong nhân dân, giải ngân các nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Tổng huy động vốn của các ngân hàng đạt 625,465 tỷ đồng, tăng 63,465 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ của các ngân hàng là 893,835 tỷ đồng, tăng 35,835 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; các khoản nợ xấu chiếm 0,98% tổng dư nợ, nằm trong tỷ lệ cho phép. Tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.
c) Hoạt động thương mại và dịch vụ, xuất nhập khẩu:
- Hoạt động thương mại trên địa bàn cơ bản ổn định đảm bảo hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân nhất là trong dịp tết Nguyên đán không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa.
- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giá cả thị trường. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức kiểm tra 21 cơ sở kinh doanh hàng hóa, qua kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở hoàn thiện thủ tục còn thiếu; xử phạt hành chính 04 cơ sở với số tiền 2,65 triệu đồng, yêu cầu 02 cơ sở tiêu hủy hàng hết hạn sử dụng.
- Về phát triển du lịch: Tổng lượt khách du lịch 12.437 lượt khách đạt 49,7% kế hoạch, giảm 5.563 lượt khách so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu 1,2 tỷ đồng, giảm 8,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
- Mạng lưới bưu chính - viễn thông từng bước được hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin, liên lạc của Nhân dân.
- Công tác xuất, nhập khẩu: Giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 5,4 triệu USD, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, các mặt hàng chủ yếu là hàng nông sản như: Chuối 12.000 tấn và một số hàng hóa khác 200 tấn. Giá trị nhập khẩu đạt 1,0 triệu USD, với các mặt hàng chủ yếu là thiết bị thủy điện, hàng tiêu dùng, hàng hóa khác.
4. Quản lý tài nguyên, môi trường
Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về tài nguyên môi trường. Chỉ đạo tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn các xã, thị trấn, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn. Rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn, thực hiện cấp giấy chứng nhận cho 90 trường hợp, trong đó: Cấp đổi, tách thửa 18 trường hợp, cấp mới 72 trường hợp. Đăng ký biến động đất đai cho 281 trường hợp, chuyển thông tin địa chính cho 306 trường hợp. Trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện và thực hiện xử phạt hành chính 01 trường hợp do tự ý chuyển mục đích sử dụng đất với số tiền là  24.871.000 đồng.
Chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Đã phê duyệt 03 phương án giải phóng mặt bằng.
Chỉ đạo thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, xử lý triệt để hoạt động khai thác trái phép và không phép. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, công tác vệ sinh môi trường đô thị được thực hiện tốt, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Công tác giáo dục
Tổ chức sơ kết học kỳ I và thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, kiểm tra công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường theo kế hoạch. Chỉ đạo các trường cho giáo viên, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo cấp trên, hướng dẫn ôn tập tới học sinh trong thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch. Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học học kỳ II theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo phù hợp với tình hình thực tế. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch của UBND tỉnh.
Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia và thực hiện rà soát danh mục đầu tư xây dựng, sửa chữa năm 2020 cho các trường.
2.  Công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình
Tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, không có dịch xảy ra. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, cấp cứu cho nhân dân trên địa bàn huyện, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu 24/24 giờ, cấp cứu ban đầu các trường hợp tai nạn giao thông, các trường hợp cấp cứu khác. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức khám bệnh cho 78.990 lượt người, điều trị cho 30.936 lượt bệnh nhân (trong đó: điều trị nội trú 3.044 lượt người; Điều trị ngoại trú 27.892 lượt người).
Tổ chức triển khai tiêm chủng các loại văc xin tới các thôn, bản của các xã,
thị trấn trên địa bàn huyện, số trẻ được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin là 656 trẻ đạt 32,7% kế hoạch, phụ nữ tiêm phòng UV2+ là 798 người đạt 39,8% kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là trước và trong dịp tết nguyên đán.
Tổ chức triển khai chiến dịch tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em.
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:
Chỉ đạo triển khai, thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đã thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ. Thành lập các tổ tự quản ở các thôn, bản. Tăng cường, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát biên giới tại các đường mòn, lối mở; quản lý những người đi lao động tại Trung Quốc trên địa bàn huyện, những người đến và đi qua vùng dịch của Việt Nam vào huyện và thực hiện cách ly tập trung 1.145 trường hợp tại các khu cách ly của huyện. Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ các trường hợp tự cách ly tại nhà
Quản lý, giám sát các đối tượng cách ly, xử nghiêm các trường hợp vi pham. Tăng cường khai báo y tế, quản lý lịch sử di chuyển của người dân đi từ vùng dịch về Trung Quốc, Hàn Quốc, I ran, Ý,... và các vùng dịch của Việt Nam. Do đó trong 6 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, không ghi nhận trường hợp dương tính.
3. Văn hóa - Thông tin - Thể thao
a. Văn hóa - Thể thao:
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân  diễn ra với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội tập trung đông người đều dừng tổ chức từ ngày 30/01/2020 (ngày mùng 6 tháng giêng âm lịch). Đến tháng 5/2020 các hoạt động thể dục thể thao diễn ra bình thường trở lại, huyện đã thành lập đoàn VĐV tham gia giải bóng bàn – cờ vua – cờ tướng tỉnh Lai Châu năm 2020, kết quả đạt giải nhất toàn đoàn; tham gia giải cầu lông trẻ thiếu niên – nhi đồng tỉnh Lai Châu, kết quả đạt giải nhất toàn đoàn,… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì và phát huy hiệu quả, triển khai các thôn, bản; hộ gia đình; cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký công nhận tiêu chuẩn văn hóa năm 2020. Kết quả đã có 151 thôn, bản đăng ký, đạt 104,1% kế hoạch; 14.831 hộ gia đình đăng ký, đạt 101,6% kế hoạch và 139 cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký, đạt 99,3% kế hoạch đăng ký.
Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, du lịch trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; duy trì các hoạt động tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng trong đợt cao điểm phòng chống Covid-19, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và các hoạt động thể dục thể thao. Tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, của huyện như: Tuyên truyền chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Lễ giao nhận quân năm 2020, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam....
b. Thông tin - tuyên truyền:
Thường xuyên duy trì thời lượng phát sóng truyền thanh, truyền hình ở cả 5 khu vực, kịp thời tiếp sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam phục vụ nhân dân. Công tác thông tin truyền thông đã bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền các chủ đề trọng tâm, các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh, của đất nước,... Kết quả: Tổng số giờ tiếp sóng đài Truyền hình Việt Nam là 16.548h, tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam được 11.550h; xây dựng và phát sóng chương trình địa phương được 104 chương trình phát thanh, 27 chương trình truyền hình; xây dựng 1.000 tin, 250 bài phát thanh, truyền hình.
4. Thực hiện chính sách xã hội
Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, bảo đảm mọi người dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức thăm hỏi, tặng 11.871 suất quà trị giá 4.099.750.000 đồng cho các gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân nằm viện không có khả năng về nhà ăn tết và 1.121 hộ nghèo không có khả năng ăn tết...Hỗ trợ kip thời cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.
Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời gian nộp thuế và thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến nay đã tổ chức chi trả 30,122 tỷ đồng cho các đối tượng (Chi trả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020).
Công tác xuất khẩu lao động được quan tâm, đã làm thủ tục cho 01 công dân đi xuất khẩu lao động sang thị trường Algeria; thực hiện phê duyệt kế hoạch và đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện mở được 07 lớp với 210 học viên tham gia.
Thường xuyên, tuyên truyền giáo dục, tư vấn các quy định của pháp luật như luật phòng chống ma túy, HIV-AIDS đến người dân đã tác động tới nhận thức và giảm thiểu đối tượng nghiện hút ma túy và HIV-AIDS. Hoàn thiện hồ sơ đưa 10/21 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện (trong đó 05 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và 05 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện tại trung tâm cai nghiện của tỉnh).
Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách cho các đối tượng BTXH, Người có công. Khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH; tích cực kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng bảo hiểm cho nguời lao động. Chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát đối tượng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi.
5. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo.
- Công tác thanh tra:
Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020. Kết quả đã hoàn thành 03 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng chống tham nhũng đối với 04 tập thể, qua đó đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 tập thể và 04 cá nhân và nghiêm túc rút kinh nghiệm 02 tập thể. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra từ kỳ trước chuyển sang.
- Tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo:
Duy trì thường xuyên chế độ tiếp công dân, thực hiện tiếp công dân 82 lượt người = 82 vụ việc (giảm 12 lượt, 12 vụ việc so với cùng kỳ), tiếp nhận 49 đơn thư. Tổng số đơn thư tiếp nhận là 69 đơn (đơn từ kỳ trước chuyển sang 20 đơn, đơn tiếp nhận trong 6 tháng là 49 đơn), đã giải quyết 55 đơn (đơn từ kỳ trước 20 đơn, đơn kỳ này 35 đơn), còn lại 14 đơn đang trong thời gian giải quyết.
- Công tác phòng chống tham nhũng:
Chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng.
6. Công tác hỗ trợ tư pháp, tổ chức, xây dựng chính quyền, dân tộc, tôn giáo.
- Công tác hỗ trợ tư pháp:
Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và công tác Hội luật gia năm 2019, triển khai công tác năm 2020, kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020.
Chỉ đạo Hội đồng PBGDPL phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức 984 buổi tuyên truyền cho 112.845 lượt người tham dự. Nội dung chủ yếu là Phòng chống dịch Covid-19, tình hình an ninh trật tự, phòng chống mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ; Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019; quy định về xuất nhập cảnh, tình trạng tảo hôn; Luật Lâm nghiệp; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Tín gưỡng tôn giáo,...
Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện đăng ký khai sinh 754 trường hợp, kết hôn 256 cặp, khai tử 102 trường hợp, đăng ký nhận nuôi con nuôi 04 trường hợp,....
- Xây dựng chính quyền:
Kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm 2019. Phê duyệt Đề án sáp nhập Điểm trường U Gia với Trường PTDTBT TH Ma Li Pho; báo cáo đề xuất sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan đơn vị theo Nghị quyết số 18, 19; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc, nâng lương, nâng ngạch, thi đua khen thưởng....
Tổ chức thực hiện sáp nhập 02 xã Ma Li Chải và Sì Lở Lầu theo Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bố trí Công an chính quy làm Trưởng Công an ở 16/16 xã.
Triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Triển khai tự chấm điểm chỉ số CCHC cấp huyện năm 2019; tổng hợp kết quả chấm điểm chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2019.
Tiếp tục duy trì áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn việt nam ISO 9001:2008 tại các phòng ban chuyên môn huyện và các xã, thị trấn.
- Công tác dân vận chính quyền:
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu.
- Công tác dân tộc:
Tiếp tục quan tâm thực hiện, các chương trình dự án và chính sách đối với đồng bào dân tộc được các cấp các ngành, địa phương chú trọng triển khai. Tổ chức thực hiện các chương trình chính sách đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình hỗ trợ như: Chương trình 30a, 135, NTM, Quyết định 12/2018/QĐ-TTg, Quyết định 45/QĐ-TTg, Quyết định số 2085/QĐ-TTg...
- Công tác tôn giáo:
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được quan tâm chỉ đạo theo đúng quy định của pháp luật. Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, an ninh chính trị, khối đại đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Toàn huyện có 14 xã, thị trấn, 58 thôn, bản, với 1.544 hộ = 8.213 khẩu tham gia sinh hoạt tôn giáo.
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down