Trang Thông tin điện tử huyện Phong Thổ

https://phongtho.laichau.gov.vn


Kết quả phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Thổ năm 2020

Tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Thổ năm 2020
Ngày 15/12/2020, thực hiện chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, Ủy ban nhân dân huyện đánh giá năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo kịp thời quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục duy trì phát triển và đạt được một số kết quả quan trọng. Ước đến hết năm 2020 các nhóm chỉ tiêu chính cơ bản là đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Có 11/32 chỉ tiêu vượt mục tiêu kế hoạch, 13/32 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch và 08/32 chỉ tiêu dự kiến không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:
(1). Tổng giá trị sản xuất đạt 3.644 tỷ đồng, vượt kế hoạch (KH 3.404 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người 28 triệu đồng/năm, đạt kế hoạch.
(2). Tổng sản lượng lương thực có hạt 35.700 tấn, vượt kế hoạch (KH: 35.610 tấn); Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc tăng 5,9%/năm, không đạt kế hoạch (KH: 6,8%/năm).
(3). Thu ngân sách trên địa bàn 47.946 triệu đồng, vượt kế hoạch (KH: 36.486 triệu đồng).
(4). Giá trị xuất khẩu hàng địa phương 17,6 triệu USD, không đạt kế hoạch (KH: 19 triệu USD).
(5). 92,4% tỷ lệ bản có đường ô tô đi đến bản, vượt kế hoạch (KH: 88,3%); 98,43% tỷ lệ số hộ gia đình được sử dụng điện lưới Quốc gia, đạt kế hoạch.
(6) Duy trì 13 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã, đạt kế hoạch; mức giảm tỷ lệ sinh 2,4‰, vượt kế hoạch (KH: 0,5‰); giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,58%, không đạt kế hoạch (KH: 1%).
(7). Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; Huy động học sinh trong độ tuổi các cấp ra lớp: Mầm non 98,1% (trong đó trẻ 5 tuổi đạt 99,5%) đạt kế hoạch; tiểu học 99%, đạt kế hoạch; trung học cơ sở 95%, đạt kế hoạch; trung học phổ thông (gồm cả TTGDTX) 30%, đạt kế hoạch; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học 29,17% 26 , vượt kế hoạch (KH: 27,45%).
(8). Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 3,21%, không đạt kế hoạch (KH: 5,15%). Số lao động đào tạo trong năm là 880 người, không đạt kế hoạch (KH: 1.000 người); tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn 52,92%, vượt kế hoạch (KH: 50%); giải quyết việc làm trong năm cho 1.156 lao động, vượt kế hoạch (KH: 1.100 người).
(9). Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 79,1%, vượt kế hoạch (KH: 79%); Tỷ lệ số thôn, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 73,7%, vượt kế hoạch (KH: 70,2%); Tỷ lệ số cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa 94,8%, không đạt kế hoạch (KH: 98,6%).
(10). Tỷ lệ che phủ rừng 43,71%, đạt kế hoạch.
(11). Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch 100%, đạt kế hoạch; Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 88%, đạt kế hoạch.
(12) Duy trì 03 xã đạt 19 tiêu chí; công nhận thêm 01 xã đạt chuẩn NTM, đạt kế hoạch; không có xã đạt 15-18 tiêu chí, không đạt kế hoạch (KH: 02 xã); có 12 xã đạt 10-14 tiêu chí, đạt kế hoạch. Bình quân tiêu chí trên xã đạt 13,5 tiêu chí/xã, không đạt kế hoạch (KH: 14,24 tiêu chí/xã).
img 6390
Đồng chí Vương Thế Mẫn - Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Bên cạnh những kết quả đạt được Ủy ban nhân dân huyện thẳng thắn đánh giá kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số tồn tại một số hạn chế như:
Có 08/32 chỉ tiêu chủ yếu dự kiến không đạt kế hoạch: Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, giá trị xuất khẩu hàng địa phương, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo, số lao động được đào tạo trong năm, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa, xã đạt từ 15-18 tiêu chí NTM và Bình quân tiêu chí NTM trên xã.  Phát triển nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã đạt chuẩn còn hạn chế (tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo,...). Công tác kiểm tra việc sử dụng đất đai, tài nguyên trên địa bàn huyện trong năm đã được tăng cường, tuy nhiên do nhận thức của Nhân dân ở một số nơi còn hạn chế nên còn tình trạng người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mặc dù đã triển khai ký cam kết đến các hộ gia đình  nhưng vẫn còn các trường hợp tại các xã giáp biên giới trốn đi làm thuê qua đường mòn, lối mở trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Tình hình trật tự an ninh trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn phức tạp khó lường (chộm cắp trâu, bò, xe máy...); tình hình trồng cây thuốc phiện, tình hình tàng trữ ma túy trái phép, buôn bán ma túy nhỏ lẻ gây mất trật tự công cộng vẫn diễn ra tại một số địa bàn xã. Tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra ở một số nơi, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của Nhân dân. Công tác quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở một số xã còn chưa chặt chẽ, có nhiều thanh niên đi làm ăn nơi khác, không khai báo với chính quyền địa phương nhưng chưa có biện pháp xử lý kịp thời, gây khó khăn cho công tác tuyển quân. Việc triển khai lãnh đạo chỉ đạo huấn luyện dân quân trên địa bàn một số xã còn chậm.
Từ các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, Ủy ban nhân dân huyện đã thẳng thắn nhìn nhận các nguyên nhân và đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021./.

Tác giả bài viết: Hoàng Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down