Hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Chủ nhật - 20/12/2020 01:15 300 0
Ngày 17/12/2020, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ tổ chức Hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Tại Hội nghị Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đến Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đồng thời nhấn mạnh để thực hiện được các chỉ tiêu đề đòi hỏi các cấp, các ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh và của huyện.
Về phát triển kinh tế:
- Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và nông thôn mới:
Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh thâm canh, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung vào các loại cây trồng chủ lực. Chú trọng công tác phòng, chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Tiếp tục duy trì và mở rộng thương hiệu gạo Tẻ râu tại Bản Lang, Nậm Xe, Dào San; phấn đấu hoàn thành trồng mới 250ha Chè, 100ha cây Mắc ca và 100ha cây Quế. Chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung kết hợp trồng cỏ, dự trữ thức ăn, tập trung phát triển tái đàn gia súc nhất là đàn lợn, phấn đấu tốc độ tăng đàn gia súc đạt 5,4%; duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản.
Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư. Chủ động chuẩn bị vật tư, lựa chọn các loại cây giống có chất lượng tốt để phục vụ trồng mới 50ha rừng phòng hộ. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, lựa chọn một số bản có điều kiện phát triển NTM gắn với phát triển du lịch; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao chất lượng môi trường và đời sống văn hóa nông thôn. Tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn từng bước hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm OCOP.
- Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước, quản lý xây dựng và đô thị:
Phát triển công nghiệp trên cơ sở khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phát huy năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp hiện có; phát triển mạnh công nghiệp chế biến gắn với phát triển hợp lý vùng nguyên liệu. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án.
Tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021; thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý công trình sau đầu tư; tập trung nguồn lực để khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng bị hư hỏng sau mưa lũ. Tiếp tục quản lý chặt chẽ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đô thị, tăng cường công tác quản lý hoạt động cấp phép xây dựng, nhất là cấp phép làm nhà ở dân cư.
Tăng cường công tác quản lý các công trình sau đầu tư, nâng cao hiệu quả của các tổ quản lý thủy lợi, NSH; xây dựng quy chế và tuyên truyền, vận động thành lập tổ vận hành quản lý có sự tham gia đóng góp kinh phí sử dụng nước sinh hoạt của cộng đồng dân cư theo quy định, phấn đấu tăng tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 88,8%.
- Tài chính - Tín dụng - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch:
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; triển khai quyết liệt việc chống thất thu ngân sách, tăng cường công tác kiểm tra thuế và hoàn thuế; xử lý truy thu quyết liệt các trường hợp đã kiểm tra trong năm, thu hồi số thuế nợ đọng từ các năm trước. Quản lý chi NSNN chặt chẽ, đúng chế độ quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả.
Huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế; điều hành tín dụng phù hợp, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.
Chủ động theo dõi diễn biến cung cầu hàng hóa bảo đảm cân đối hàng hóa thiết yếu, tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Khai thác lợi thế cửa khẩu quốc tế để đẩy mạnh phát triển hoạt động xuất khẩu hàng địa phương, quản lý các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá qua biên giới đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện về cảnh quan thiên nhiên. Tập trung phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, cộng đồng ở những nơi có điều kiện.
Về phát triển văn hóa - xã hội:
- Công tác giáo dục:
Tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học. Tăng cường công tác quản lý giáo dục và thực hiện tốt chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu năm 2021 xây dựng mới và công nhận 03 trường: PTDTBT THCS Dào San, PTDTBT TH Đoàn Kết, PTDTBT TH Huổi Luông đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, công trình phụ trợ trường, lớp học, ưu tiên các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn. Gắn kết việc đào tạo nghề với nhu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và tình hình thực tế của huyện.
- Công tác y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình:
Chủ động quản lý, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, xử lý và khống chế kịp thời các bệnh dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan rộng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân ở huyện, xã, thực hiện lộ trình xã hội hóa về công tác y tế. Triển khai hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế. Bảo đảm cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh có chất lượng cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới. Nâng cao hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số; thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn tiêm chủng, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Tiếp tục mở rộng diện bao phủ, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.
- Văn hóa, thông tin, thể thao:
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; coi trọng việc xây dựng gia đình, thôn, bản, khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tránh hình thức. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường đưa thông tin, tuyên truyền về cơ sở; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; phát huy vai trò già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để làm công tác tuyên truyền. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời; nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình địa phương.
- Giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội:
Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng,... phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Phấn đấu, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,2%; hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh mới trong năm 2021.
Thực hiện hiệu quả các chính sách tạo việc làm gắn với phát triển thị trường lao động và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội nhất là đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện hiệu quả các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát triển thanh niên. Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy; quan tâm giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
- Công tác dân tộc - tôn giáo:
Quan tâm ưu tiên đầu tư cho các xã vùng cao biên giới, xã đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường
Đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; chú trọng công nghệ có quy mô phù hợp với điều kiện phát triển của huyện cho sản xuất, chế biến nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm.
Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản; theo dõi, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn khai thác trái phép khoáng sản. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.
Về công tác xây dựng chính quyền - cải cách hành chính; thanh tra - hỗ trợ tư pháp - giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Công tác xây dựng chính quyền - cải cách hành chính:
Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, giảm chi phí; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chỉ đạo của cơ quan hành chính cấp trên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực công tác, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ.
- Công tác thanh tra - hỗ trợ tư pháp - giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra. Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, coi đây là việc làm thường xuyên, nhằm hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.
Chỉ đạo công tác tuyên truyền Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện trong việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tới các cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.
Về lĩnh vực Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Tiếp tục củng ctiềm lực, quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa huyện Phong Thổ với huyện Kim Bình - tỉnh Vân Nam - Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, quản lý đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời xử lý, giải quyết các sự kiện phát sinh trên biên giới, thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới./.

Tác giả bài viết: Hoàng Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down