Trang TTĐT huyện Phong Thổ

{web.web_seo}

Quảng cáo

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 49/TB-PYT Về việc đình chỉ cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn 21 30/05/2018
2 45/TB-PYT Về việc đình chỉ cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 24 22/05/2018
3 Số: 1796/HD-TĐKT Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 141 22/11/2017
4 02/2017/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Phong Thổ 36 24/03/2017
5 01/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Phong Thổ 56 13/01/2017
6 2669/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Thổ 28 28/10/2016
7 38/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu 16 12/10/2016
8 13/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Thổ 26 27/09/2016
9 11/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Thổ 263 27/09/2016
10 12/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phong Thổ 15 27/09/2016
11 1211/QĐ-BBT V/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Trang thông tin điện tử huyện Phong Thổ 27 07/06/2016
12 1179/QĐ-BBT V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Phong Thổ 92 01/06/2016
13 972/QĐ-UBND V/v thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Phong Thổ 59 05/05/2016
14 09/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Phong Thổ 39 19/04/2016
15 06/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ 30 25/03/2016
TRAMG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG THỔ
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện Phong Thổ
Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện Phong thổ.
Điện thoại: 02313.896.358- Email: phongtho@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn phongtho.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.