Thông tin chi tiết:
Trần Đức Phúc
Giám đốc Trần Đức Phúc
Giới tính
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 622
Hôm qua : 2.423