Thứ tư, 24/07/2024 - 03:52
 • THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ GIAO KẾ HOẠCH
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU HỌP UBND HUYỆN THÁNG 10
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCCC
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU HỌP UBND HUYỆN 9 THÁNG
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu hội nghị trực tuyến ngày 29.9.2023
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU HỌP UBND HUYỆN THÁNG 8
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU HỌP CT MTQG DÂN TỘC MIỀN NÚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HỌP SƠ KẾT CCHC, KSTTHC, TỔ ĐỀ ÁN 06
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SƠ KẾT 6 THÁNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ubnd huyện 6 tháng 2023
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 112 lượt tải | 1 file đính kèm

Nội dung đang cập nhật...

Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 157
Hôm qua : 2.527