• TÀI LIỆU HỌP UBND THÁNG 10
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU HỌP UBND HUYỆN THÁNG 9
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU HỌP UBND HUYỆN THANG 8
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU HỌP UBND HUYỆN THÁNG 7.2021
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 61 lượt tải | 9 file đính kèm
 • TÀI LIỆU HỘI NGHỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
  | Văn Phòng HĐND UBND PTO | 113 lượt tải | 20 file đính kèm
 • bao cao phát triển KTXH, đảm bảo QPAN thang 1 nhiem vụ thang 2
  | 31 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác ngành Nông Lâm nghiệp
  | 22 lượt tải | 0 file đính kèm
  Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác ngành Nông, Lâm nghiêp.
 • Tài liệu Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/HU
  | 27 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tài liệu Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/HU
 • Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 11 năm 2020
  | 21 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tài liệu phiên họp tháng 11 của Ủy ban nhân dân huyện
 • Tài liệu họp UBND huyện thường kỳ tháng 10 năm 2020
  | 16 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tài liệu họp UBND huyện, phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020
Chưa có thông tin
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 39