• NQ. Phân bổ dự toán NSTW năm 2022 thực hiện 03 Chương trình MTQG
    | UBND huyện Phong Thổ | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
  • 1506 QD Cong khai quyết toán NSĐP 2021
    | UBND huyện Phong Thổ | 20 lượt tải | 2 file đính kèm
  • Bieu BC cong khai quy I năm 2022
    | UBND huyện Phong Thổ | 50 lượt tải | 2 file đính kèm
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 207
Hôm qua : 1.038