• THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 03/2024 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện
  | UBND huyện Phong Thổ | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 3/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
  | UBND huyện Phong Thổ | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TUẦN THỨ 8 NĂM 2024
  | UBND huyện Phong Thổ | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 02/2024 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện
  | UBND huyện Phong Thổ | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TUẦN THỨ 7 NĂM 2024
  | UBND huyện Phong Thổ | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình làm việc ban thường vụ huyện ủy năm 2024
  | UBND huyện Phong Thổ | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TUẦN THỨ 02 NĂM 2024
  | UBND huyện Phong Thổ | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 01/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
  | UBND huyện Phong Thổ | 4 lượt tải | 1 file đính kèm

Nội dung đang cập nhật...

Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.762
Hôm qua : 2.399