Hàng năm cứ đến tháng 9 âm lịch, sau khi thu hoạch lúa mùa xong bà con người dân tộc Thái ở xã Mường So, huyện Phong Thổ lại nô nức tổ chức Lễ hội Kin Lẩu khẩu mẩu hay còn được gọi là lễ tạ ơn hay lễ hội cốm mới để tạ ơn các vị thần linh đã ban cho vụ mùa bội thu, vạn vật sinh sôi phát triển. Lễ ...