A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các nghị quyết được ban hành sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung rất quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội... của tỉnh. Bên lề Kỳ họp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã ghi lại một số ý kiến của đại biểu.

Các đại biểu trao đổi và trò chuyện bên lề Kỳ họp.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt 

Đại biểu HĐND tỉnh Vương Thu Hiền: Trong 6 tháng đầu năm có nhiều khó khăn về diễn biến khí hậu khắc nghiệt gây thiệt hại cho người dân về cây trồng, vật nuôi, sản xuất... Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao. Cụ thể: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.385,5 tỷ đồng, bằng 52,7% kế hoạch, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch ước đạt 412 tỷ đồng, bằng 65,3% kế hoạch, tăng 20,0% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải ước đạt 169,91 tỷ đồng, bằng 53,7% kế hoạch, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 27,47 triệu USD, bằng 71,7% kế hoạch, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước…

Đại biểu HĐND tỉnh Vương Thu Hiền.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, vẫn còn có nhiều chỉ tiêu đạt thấp và khó đạt như: Thu ngân sách trên địa bàn, tỷ lệ giải ngân đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia, sản xuất công nghiệp... Tại Kỳ họp này, các đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, bàn bạc kỹ lưỡng các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đồng thời tập trung đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết, tôi tin tưởng rằng các nghị quyết được ban hành sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tiền đề để tỉnh Lai Châu thu hút được nguồn cán bộ chất lượng cao vào làm việc tại tỉnh

Đồng chí Bùi Tiến Thanh - Giám đốc Sở Y tế: Sau hơn 5 năm thực hiện chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; số lượng cán bộ, công chức có trình độ đại học và trên đại học tăng lên rõ rệt chiếm 96,62% (tăng 24,36% so với năm 2015); viên chức có trình độ đại học và trên đại học đạt 66,22% (tăng 34,81% so với năm 2015), đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bùi Tiến Thanh - Giám đốc Sở Y tế.

Tuy nhiên, chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn trước đưa ra mức thu hút còn thấp, nguồn thu nhập của đội ngũ nhân viên y tế công lập thấp hơn so với hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn và thấp hơn nhiều so với thu nhập của đội ngũ nhân viên y tế tại các tỉnh thành lân cận. Nguồn thu chính của đội ngũ y nhân viên hiện nay chủ yếu là dựa vào tiền lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp theo quy định.

Vì vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời giữ chân đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn tự nguyện công tác, chữa bệnh, công hiến lâu dài tại tỉnh thì việc ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần thiết.

Với việc ban hành Nghị quyết Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh chính là tiền đề để tỉnh Lai Châu thu hút được nguồn cán bộ chất lượng cao vào làm việc tại tỉnh.

Góp phần đảm bảo chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế được giao

Đồng chí Đinh Gia Tăng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh: Để đạt được chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) là 96,05% dân số vào năm 2023 và trên 96,2% dân số vào năm 2025 theo quy định tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Lai Châu thì năm 2023 toàn tỉnh còn thiếu khoảng 72.000 người tham gia BHYT và thiếu khoảng 90.000 người tham gia BHYT vào năm 2025 (ước tính dân số tỉnh năm 2025 là 505.215 người).

Đồng chí Đinh Gia Tăng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tuy nhiên dự báo các năm tới, nhóm người không được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT tiếp tục tăng do giảm nghèo và hoàn thành nông thôn mới, xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Lai Châu, tỷ lệ hộ nghèo cao thì việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, với mục đích tăng tỷ lệ người dân được tiếp cận tham gia BHYT, góp phần duy trì, tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT và phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng; tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

Các nội dung quy định trong Nghị quyết đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phù hợp với điều kiện của tỉnh; hỗ trợ người yếu thế trong xã hội, đảm bảo phù hợp giữa các đối tượng được hỗ trợ, tạo sự công bằng trong việc thực hiện chính sách chung; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHYT đảm bảo mục tiêu đạt tối thiểu 96,2% dân số tham gia BHYT vào năm 2025.

Tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Minh Hiệp: Hiện nay mức độ thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Tính đến ngày 26/5/2023, tổng số hồ sơ phát sinh là 18.914 hồ sơ (bao gồm: Hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 40%; Hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến một phần đạt 15%; Hồ sơ còn lại chiếm 45%). Do đó, để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cần thiết phải xem xét giảm mức thu lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Minh Hiệp.

Nhằm tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, phát triển chính quyền số, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng, hiệu quả theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm thì việc ban hành Nghị quyết Quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lai Châu là điều hết sức cần thiết. Việc quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến được thực hiện theo đúng quy định của Luật Phí, lệ phí năm 2015 và đảm bảo phù hợp với các văn bản quy định của pháp luật. Tôi mong muốn khi Nghị quyết được ban hành thì người dân và doanh nghiệp sẽ tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các giao dịch…


Tác giả: Nguyễn Chanh
Nguồn:https://laichau.gov.vn/danh-muc/hoat-dong-trong-tinh/tin-hdnd-tinh/cac-nghi-quyet-duoc-ban-hanh-se-thuc-day-thuc-hien-dat-va-vuot-cac-chi-tieu-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 402
Hôm qua : 0