Thứ ba, 16/07/2024 - 05:01
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 7/6, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ảnh minh họa.

Chỉ thị nêu rõ: Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (gọi tắt là Kỳ thi) và công tác tuyển sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi quốc gia, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi quốc gia. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể chi tiết cho các tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm từng công việc, nội dung công tác, các khâu của Kỳ thi từ quá trình chuẩn bị trước Kỳ thi, công tác tổ chức Kỳ thi đến khi công bố kết quả thi năm 2022.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo với Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi, việc thực hiện Quy chế thi ở các khâu tổ chức Kỳ thi của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, chịu trách nhiện chung về tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi. Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo, kiểm tra việc dạy và học, hoàn thành chương trình, kế hoạch theo khung thời gian năm học 2021 - 2022; tổ chức ôn tập cho học sinh tại các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi năm 2022 trên địa bàn tỉnh;

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ việc chấp hành Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh đến 100% cán bộ, giáo viên, học sinh và nhũng người tham gia các khâu tổ chức Kỳ thi; cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi và công tác tuyển sinh, hỗ trợ, giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung có liên quan đến Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2022; chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cán bộ làm thi và thí sinh vi phạm quy chế do chưa nắm chắc Quy chế thi;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức Kỳ thi; Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, bao gồm: đăng ký dự thi, in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi đến các điểm thi, vận chuyển và bàn giao bài thi từ các điểm thi về Hội đồng thi, công tác coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi; phân tích dữ liệu và đối sánh kết quả học tập với kết quả thi của học sinh; xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi, đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả cao nhất;

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi tại địa phương; chuẩn bị các điều kiện cho điểm thi dự phòng đảm bảo đầy đủ như điểm thi chính thức để ứng phó kịp thời với những bất thường xảy ra; tham mưu bố trí đảm bảo kinh phí để tổ chức Kỳ thi; lựa chọn đội ngũ cán bộ giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, nắm vững nghiệp vụ để tham gia tổ chức Kỳ thi. Phối hợp tốt với các sở, ngành đảm bảo các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho các thí sinh tại các điểm thi; bảo đảm các quy định phòng chống dịch, thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự trong những ngày diễn ra Kỳ thi; xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

- Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở tất cả các Điểm thi; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh tham dự Kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự Kỳ thi; trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thanh tra Chính phủ bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế; kịp thời báo cáo khi có vấn đề phát sinh;

- Theo dõi việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ lịch công tác của Kỳ thi và những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức Kỳ thi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

3. Thanh tra tỉnh: Cử công chức tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi (công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT…) theo quy định, theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ của Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2188/BGDĐT-TTr ngày 26/5/2022. Kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chỉ đạo giải quyết, xử lý các hiện tượng bất thường, các sai phạm (nếu có).

4. Công an tỉnh:

- Quán triệt, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tham gia các khâu của Kỳ thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, vừa phải đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho Kỳ thi, vừa phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát độc lập việc thực hiện từng khâu của Kỳ thi theo quy chế thi. Chủ động báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi chỉ đạo giải quyết, xư lý kịp thời những vấn đề bất cập trong các khâu của Kỳ thi có thể nảy sinh gian lận, tiêu cực trong thi cử.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, các đơn vị trường học tham gia tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên kỹ năng, nghiệp vụ phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận trong Kỳ thi, đặc biệt là hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao với mục đính gian lận trong Kỳ thi; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các Điểm thi; đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi.

- Tạo điều kiện về địa điểm in sao đề thi và địa điểm làm phách bài thi đảm bảo an toàn, bảo mật; triển khai phá sóng điện thoại dị động, sóng wifi tại điểm in sao đề thi và địa điểm làm phách bài thi.

5. Sở Y tế:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19; xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế: xây dựng phương án triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch, khám chữa bệnh cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi; chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh; cử nhân sự tham gia tại các Điểm thi; có phương án đề phòng, ngăn chặn dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; hỗ trợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quan điểm, chủ trương, các quy định của Trung ương, của tỉnh về Kỳ thi cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết, tạo sự đồng thuận góp phần tích cực để Kỳ thi được diễn ra thuận lợi, an toàn. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tại tỉnh Lai Châu thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo Bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông phục vụ Kỳ thi, tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

7. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tạo điều kiện để quá trình vận chuyển đề thi, bài thi được thuận tiện, an toàn; bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức Kỳ thi.

8. Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án phòng, chống thiên tai bão, lũ; hỗ trợ xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả các tình huống bất thường về thời tiết và thiên tai, bảo đảm an toàn cho Kỳ thi.

9. Công ty Điện lực Lai Châu: Đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định (bao gồm cả phương án điện dự phòng) cho các điểm in sao đề thi, coi thi, làm phách và chấm thi.

10. Các sở, ban, ngành liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức Kỳ thi, bảo đảm các điều kiện về điện lưới, bưu chính, viễn thông, giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và thực hiện tốt những công việc được Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đề xuất, kiến nghị trong Kế hoạch tổ chức Kỳ thi.

11. Tỉnh Đoàn Thanh niên: Chỉ đạo Huyện Đoàn, Thành Đoàn và các tổ chức cơ sở Đoàn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, tham gia “tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ các thí sinh trong việc đi lại, ăn, nghỉ; giáo dục đoàn viên thanh niên là thí sinh ở tất cả các Điểm thi tự giác chấp hành Quy chế thi; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi tại địa phương theo chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh trong Kỳ thi.

12. UBND các huyện, thành phố: Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện/thành phố để phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi tại địa phương. Rà soát và kịp thời hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa tham dự kỳ thi, không để học sinh nào bỏ thi vì quá khó khăn về điều kiện kinh tế, phương tiện đi lại hoặc do điều kiện khách quan, thiên tai, mưa lũ.


Tác giả: Thu Hoài
Nguồn:https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/chi-thi-ve-tang-cuong-chi-dao-phoi-hop-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-va-tuyen-sinh-dai-hoc-giao-duc-nghe.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 71
Hôm qua : 2.071