A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐỀ CAO VAI TRÒ TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM ĐẢNG VIÊN

 Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nhận thức sâu sắc hơn về chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt gần một thế kỷ qua, khích lệ niềm tự hào dân tộc, làm cho chúng ta càng thêm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Ảnh minh họa

 

Trong bài viết, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Để nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đồng chí nêu rõ những giải pháp cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, trong đó giải pháp mang tính quyết định là phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương.

Lĩnh hội sâu sắc tư tưởng, quan điểm trong bài viết, tôi nhận thức rõ rằng để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trước hết mỗi cán bộ và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải luôn luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, cũng như trong tác phong công tác, lối sống sinh hoạt, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực phát huy tư duy năng động, sức sáng tạo, sẵn sàng hành động vì lợi ích chung, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Mỗi việc làm của cán bộ, đảng viên phải thiết thực, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong chi bộ, đảng bộ, nhất là trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó thu hút sự quan tâm của quần chúng, dẫn dắt họ tin tưởng, thực hiện và chấp hành đúng.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy những bài học sâu sắc, đó là cần khắc phục ngay tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, tinh thần trách nhiệm thấp, làm việc cầm chừng, né tránh việc khó, sợ sai, sợ phải chịu trách nhiệm, dẫn đến công việc trì trệ, ảnh hưởng tới việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh, đồng thời kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần làm việc, cống hiến của cán bộ, đảng viên; giương cao ngọn cờ đoàn kết để tạo nên sức mạnh tập thể, tận tâm, tận lực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần chú trọng thực hiện nghiêm túc, thực chất việc tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, chi bộ nhằm khắc phục hiệu quả những hạn chế, bất cập, phát huy tối đa tính tiên phong trong mỗi đảng viên, huy động được trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi tổ chức đảng căn cứ vào Điều lệ, kỷ luật của Đảng và trên cơ sở thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cần có cách nhìn nhận, đánh giá đảng viên phù hợp, khách quan, công bằng, dân chủ để phát huy đúng mặt mạnh, khắc phục được điểm yếu, giúp mỗi người không ngừng tự hoàn thiện phẩm chất và năng lực. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao sức mạnh của mỗi tổ chức đảng, góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong những chặng đường mới./.


Tác giả: Báo Nhân dân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 244
Hôm qua : 1.767