Thứ tư, 24/07/2024 - 03:57
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Kết quả giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 10/01/2023, đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Kết quả giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện Quyết định số 118-QĐ/BTGTU, ngày 05/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn giám sát nghiên cứu hồ sơ, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, 02 cơ quan giúp việc của Huyện ủy, 02 cơ quan thông tin tuyên truyền, 10 chi đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Thay mặt Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Chí Công, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện đã thông qua báo cáo kết quả giám sát. Báo cáo đã đánh giá những ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung Kết luận vào chương trình hành động, kế hoạch của Huyện uỷ và các cấp uỷ các cấp thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; xây dựng cơ chế để khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên tích cực đổi mới, sáng tạo; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu, bước đầu đạt kết quả tích cực. Cơ bản phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhất là các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành về việc học tập, làm theo và nêu gương, tập trung vào rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực thi nhiệm vụ được giao. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, ý chí cho thế hệ trẻ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp xác định trong chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn  một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW như ; hạn chế trong việc quán triệt, học tập; sự phối hợp giữa các cơ quan tuyên truyền chưa chặt chẽ; việc theo dõi, chỉ đạo chưa thường xuyên...

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ

Từ những tồn tại hạn chế, đoàn giám sát yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm; kịp thời ban hành kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện.


Tác giả: Phạm Xuyến – Ban Tuyên Giáo huyện ủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 157
Hôm qua : 2.527