Thứ ba, 16/07/2024 - 04:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY, HUYỆN ỦY

 Ngày 09/6/2023, Huyện ủy Phong Thổ tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện có đồng chí Sùng A Nủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan; báo cáo viên cấp tỉnh của huyện; báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện. Dự Hội nghị tại điểm cầu các xã, thị trấn có 527 đồng chí là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn;  Báo cáo viên cấp huyện của xã, thị trấn; các đoàn thể chính trị - xã hội xã, thị trấn; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc. 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Phong Thổ

 

        Hội nghị được nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt các văn bản: Kế hoạch số 156-KH/TU, ngày 02/3/2023 của BTV Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 17/4/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 35-CTr/TU, ngày 05/5/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về "phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới"; Quán triệt, triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai giai đoạn 2023-2025; Đề án số 05-ĐA/UBKTTW, ngày 14/4/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra; Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới" và Kế hoạch số 12-KH/TW, ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị; Kết luận số 524-KL/TU, ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỉ luật; Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 24/4/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Mục 4, Kết luận số 524-KL/TU, ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 27/02/2023 của BTV Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2023 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 14/4/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp nhận, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 23/5/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 05/NQ-CP, ngày 14/02/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 09/KH-UBND tỉnh, Kế hoạch số 292-KH/HU, ngày 26/4/2023 của ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm  cầu xã Nậm Xe
Quang cảnh Hội nghị tại điểm  cầu xã Mường So
Quang cảnh Hội nghị tại điểm  cầu xã Huổi Luông

 

      

Quang cảnh Hội nghị tại điểm  cầu xã Mù Sang

 

      Hội nghị nhằm kịp thời triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy, giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện...từ đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và vận dụng một cách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.


Tác giả: Phạm Xuyến Ban Tuyên Giáo Huyện ủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 68
Hôm qua : 2.071