A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy

Chiều ngày 08/3/2024 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu của Tỉnh ủy tới 09 điểm cầu cấp huyện và 143 điểm cầu cơ sở với gần 6.000 đại biểu tham dự.

Dự Hội nghị tại điểm cầu của Tỉnh có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Phong Thổ có đồng chí Đinh Quang Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh của huyện, báo cáo viên cấp huyện; bí thư (hoặc phó bí thư) các chi, đảng bộ khối cơ quan; lãnh đạo, chuyên viên, người lao động các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo, giảng viên Trung tâm chính trị huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện và 18 điểm cầu cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Phong Thổ

 

Hội nghị được nghe các đồng chí báo cáo viên của tỉnh triển khai 06 Nghị quyết, 01 Kết luận của Trung ương và 01 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy bao gồm: Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu xã Mù Sang

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu xã Huổi Luông
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu xã Pa Vây Sử

 

Thông qua việc quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy giúp cho các cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc nắm vững những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong tổ chức thực hiện.


Tác giả: Phạm Xuyến Ban Tuyên Giáo Huyện ủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.382
Hôm qua : 2.713