Thứ tư, 24/07/2024 - 04:51
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Sáng ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến từ Hà Nội đến các điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Phong Thổ

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng là diễn đàn để lắng nghe và là dịp để cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học...nhằm khẳng định rõ hơn vai trò của văn hóa từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức của con người Việt Nam trong thời đại mới.


Tác giả: Đình Cầu
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 192
Hôm qua : 2.527