A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2022

Ảnh minh họa

 

Thực hiện Kế hoạch số 3389/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn huyện năm 2022 với những nội dung như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đối số đối với phát triển kinh tế - xã hội. - Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 2. Yêu cầu Các hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện phải được tổ chức phù hợp, đa dạng, phong phú, tiết kiệm và có hiệu quả thiết thực. II. NỘI DUNG TỔ CHỨC 1. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. 2. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 2.1. Tổ chức đồng loạt truyền thông thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10) trên các kênh thông tin đại chúng (Hệ thống phát thanh - truyền hình huyện, hệ thông thống thông tin cơ sở,...), trên Trang Thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn, các trang mạng xã hội...; các doanh nghiệp số có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật. 2.2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc 2 gia dưới nhiều hình thức khác nhau như: Các chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, bài viết về những việc làm hay, những hoạt động tích cực, những kết quả nổi bật về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, khu dân cư trên địa bàn huyện...; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia. 2.3. Đẩy mạnh tổ chức phát động các hoạt động sáng kiến, ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng công nghệ số, dịch vụ số như: Vận động người dân sử dụng smartphone, truy cập internet để nắm bắt thông tin, cập nhật kiến thức, sử dụng email và các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook... để liên lạc, tương tác trao đổi thông tin, hội họp...; hướng dẫn cài đặt, sử dụng các App VneID_Ứng dụng định danh điện tử, App VssID_Bảo hiểm xã hội, App Sổ sức khỏe điện tử; hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống một cửa điện từ tỉnh Lai Châu dichvucong.laichau.gov.vn, Cổng dịch công quốc gia dichvucong.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính; hướng dẫn người dân tra cứu, tìm hiểu thông tin chỉ đạo điều hành trên Trang Thông tin điện tử huyện phongtho.laichau.gov.vn; hướng dẫn người dân quan tâm, theo dõi, tương tác trên Official Account Zalo UBND tỉnh Lai Châu và Fanpagefacebook UBND tỉnh Lai Châu để theo dõi, tương tác phản hồi thông tin....; hướng dẫn người dân, hộ sản xuất, kinh doanh sử dụng nền tảng số, công nghệ số để mua/bán online, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: mở gian hàng số bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn, uy tín như: voso.vn, postmart.vn, tiki.vn, chotot.com, shopee.vn, sendo.vn, lazada.vn...; tuyên truyền, phổ biến cho người dân sử dụng tài khoản ngân hàng, hướng dẫn sử dụng App tài khoản ngân hàng, ví điện tử để giao dịch thanh toán trực tuyến.... 2.4. Tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp - Có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật. - Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; Khuyến khích các doanh nghiệp có gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn huyện. 2.5. Tuyên truyền, phố biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân dùng Zalo quyét Mã QR Code Kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia (gửi kèm Kế hoạch này), click “quan tâm” tham gia Kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các bộ, ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân về chuyển đổi số. III. THỜI GIAN TỔ CHỨC Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện được tổ chức trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến 3 10/10/2022. IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN Kinh phí thực hiện ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện được sử dụng từ nguồn chi thường xuyên đã phân bổ năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị và từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác (nếu có). V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Phòng Văn hóa và Thông tin Chủ trì tham mưu UBND huyện hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện theo các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch này. 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông - Thực hiện tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện và các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyên trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia đảm bảo phù hợp, đúng quy định của pháp luật. - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế và gắn với lĩnh vực quản lý, hoạt động của cơ quan, đơn vị. - Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. - Quán triệt, phổ biến, khuyên khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dùng Zalo tại cơ quan, đơn vị quyét Mã QR Code Kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia (gửi kèm Kế hoạch này), click “quan tâm” tham gia Kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các bộ, ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân về chuyển đổi số. 4. Đề nghị Huyện Đoàn Chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã/thị trấn vận động đoàn viên thanh niên tích cực tìm hiểu các chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh, huyện về chuyển đổi số, tiên phong tìm hiểu, sử dụng các nền tảng công nghệ số; phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể cùng cấp, các Tổ công nghệ số cộng đồng thôn, bản/tổ dân phố tổ chức phát động ra quân tuyên truyền chuyển đổi số, vận động, hướng dẫn, hộ trợ người dân, hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp theo các nội dung gợi ý tại điểm 2.3 và 2.5 Khoản 2 Mục II Kế hoạch này. 4 5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn - Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và các văn bản hướng dẫn liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. - Chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng thôn, bản/tổ dân phố phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tìm hiểu các chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh về chuyển đổi số, tiên phong tìm hiểu, sử dụng các nền tảng công nghệ số; phát động ra quân tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân, hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp theo các nội dung gợi ý tại điểm 2.3 và 2.5 Khoản 2 Mục II Kế hoạch này. 6. Tổ Chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng huyện, xã/thị trấn Phát huy vai trò, trách nhiệm; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Tổ công nghệ số cộng đồng bản/tổ dân phố quyét Mã QR Code Tổ công nghệ số cộng đồng (gửi kèm Kế hoạch này) để chủ động tìm hiểu các tài liệu hướng dẫn, tập huấn về chuyển đổi số; tăng cường các hoạt động thiết thực hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo các nội dung gợi ý tại điểm 2.3 và 2.5 Khoản 2 Mục II Kế hoạch này. 7. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông - Tổ chức đồng loạt truyền thông thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; các cửa hàng... có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật. - Phối hợp, hỗ trợ các Tổ công nghệ số cộng đồng thôn, bản/tổ dân phố về kỹ thuật để phổ biến, vận động, hỗ trợ đến người dân hưởng ứng sử dụng các nền tảng công nghệ số, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Trên đây là Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2022. Căn cứ nội dung Kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 261
Hôm qua : 987