Thứ 3, 27/09/2022 - 09:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KHƠI DẬY Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN HUYỆN PHONG THỔ PHỒN VINH, HẠNH PHÚC THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp với mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Thổ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu “…xây dựng huyện Phong Thổ từng bước phát triển bền vững”.

Đ/c Trần Tiến Dũng - phó bí thư, chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vùng sản xuất mía đường tại huyện Phong Thổ

Để đạt được mục tiêu ấy đòi hỏi phải khơi dậy, phát huy được sức mạnh các nguồn lực trong nước, trong đó ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước của cả dân tộc, của từng địa phương và của mỗi người dân phải thực sự được coi trọng và phát huy. Phong Thổ là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang” nhưng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, khát vọng vươn lên xóa đói, giảm nghèo trong đại bộ phận nhân dân luôn thường trực và vô cùng lớn lao. Tuy nhiên để khơi dậy được nguồn lực quan trọng này, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trước hết quan tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, tư tưởng và hành động luôn lấy lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Người đứng đầu các cấp phải thực sự gương mẫu, liêm chính, đổi mới, sáng tạo, tận tụy, gần dân, sát cơ sở vì xét cho cùng cán bộ lãnh đạo, quản lý chính là trung tâm của sự đoàn kết trong tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; là người định hướng, dẫn dắt sự phát triển của địa phương, có ảnh hưởng quan trọng đến tư tưởng, tình cảm, ý chí, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc. Quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, chú trọng giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là nhân dân các xã vùng cao biên giới. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Quan tâm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống và định hướng nghề nghiệp.

Nông dân Phong Thổ chuẩn bị bán chuối cho thương lái

 

Nông dân xã Hoang Thèn chăm sóc cây mía đường

 

Điểm du lich sinh thái Sin Suối Hồ

Cùng với sự lãnh đạo tập trung, đúng đắn của các cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, việc phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong cán bộ, đảng viên và mỗi người dân sẽ là yếu tố quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thực hiện được mục tiêu xây dựng huyện Phong Thổ từng bước phát triển bền vững vào năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo, qua đó cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cả nước hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI.


Tác giả: Trí Kiên - BTG
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 284
Hôm qua : 1.392