A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện Phong Thổ

Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện Phong Thổ
TT Nội dung   Đơn vị đề xuất/
Xây dựng
Đơn vị phối hợp Chỉ đạo
thực hiện
Thời gian Ghi chú
QUÝ I
1 Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, PCCCR và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mùa khô năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 Phòng NN&PTNT Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Vương Thế Mẫn – PCT UBND huyện Tháng 01  
2 Chỉ đạo sản xuất Đông xuân 2019-2020, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho gia súc, gia cầm; phòng chống sâu bệnh cho cây trồng Phòng NN&PTNT Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Vương Thế Mẫn – PCT UBND huyện Tháng 01  
3 Thống kê đất đai năm 2019 Phòng TN&MT Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Vương Thế Mẫn - PCT UBND huyện Tháng 01  
4 Tổng kết công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2009-2019 huyện Phong Thổ Phòng LĐTB&XH Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
5 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ người nghèo, kế hoạch thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 Phòng LĐTB&XH Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
6 Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019; Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; Chỉ thị cấm vận chuyển, tàng trữ, buôn bán và đốt các loại pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Phòng Kinh tế hạ tầng;
Công an huyện
Các phòng, ban, ngành UBND các xã, thị trấn Đ/c Trần Văn Quế - Tháng 01  
7 Xây dựng kế hoạch kiểm tra thị trường về chất lượng hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra ATVSTP, các cơ sở kinh doanh thuốc, khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn trước và trong tết Nguyên đán Phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Y tế, phòng NN&PTNT Công an huyện, UBND các xã, thị trấn, phòng ban liên quan Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
8 Triển khai phong trào “tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” năm 2020, tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” Hội Chữ thập đỏ huyện Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
9 Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020. Chỉ đạo việc nghỉ tết Nguyên đán Phòng GD & ĐT UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
10 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng  tết Nguyên đán năm 2020 Phòng VHTT UBND các xã,
thị trấn
Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
11 Tổng kết công tác tuyên truyền PBGDPL, công tác Hội luật gia năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Phòng
 Tư pháp
UBND các xã, thị trấn, Hội đồng PBGDPL Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
12 Tổ chức Tuyên truyền phổ biến GDPL trước tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Phòng
 Tư pháp
UBND các xã, thị trấn, Hội đồng PBGDPL Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
13 Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng
01 - 3
 
14 Họp xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn huyện Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 01  
15 Thanh tra trách nhiệm việc  thực hiện các quy định của pháp luật về việc chấp hành các quy định về tiếp công dân, xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo, chấp hành các quy định về phòng chống tham nhũng xã Dào San, Hoang Thèn, phòng GD&ĐT, Phòng KTHT Thanh tra huyện xã Dào San, Hoang Thèn, phòng GD&ĐT, Phòng KTHT Đ/c Trần Văn Quế –
CT UBND huyện
Tháng
01 - 3
 
16 Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự, tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, Tổng kết công tác QS-QP địa phương năm 2019,  BCH Quân sự huyện Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Trần Văn Quế –CT UBND huyện Tháng 01  
17 Tổ chức Chúc tết huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc Văn phòng Các phòng, ban liên quan Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
18 Họp thường kỳ UBND huyện tháng 01 năm 2020 Văn phòng Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 01  
19 Sơ  kết tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Vương Thế Mẫn – PCT UBND huyện Tháng 02  
20 Chỉ đạo phối hợp huy động học sinh ra lớp trước, sau kỳ nghỉ tết Phòng GD&ĐT Các phòng, ban liên quan, các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
01 - 3
 
21 Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Trung tâm y tế Phòng Y tế; các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 02  
22 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp tết nguyên Canh Tý và các lễ hội Xuân năm 2020 Phòng VHTT Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
02, 3
 
23 Kiểm tra tình hình các xã thị trấn sau dịp tết nguyên đán Các xã, thị trấn Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 02  
24 Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Gầu Tào xã Dào San, Lễ hội Lộc xuân xã Sì Lở Lầu, Lễ hội Nàng Han xã Mường So Xã Dào San, xã Sì Lở Lầu, xã Mường So Phòng VHTT Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
01 -02 - 3
 
25 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2020 Văn phòng Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 02  
26 Triển khai công tác đào tạo nghề cho LĐNT, công tác XKLĐ, công tác cai nghiện năm 2020, hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các hộ nghèo, triển khai các chính sách an sinh xã hội… dịp tết nguyên đán 2020 Phòng LĐTBXH Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 02  
27 Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019; Lễ ra quân huấn luyện năm 2019, huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ Ban chỉ huy Quân sự huyện Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 02  
28 Hội nghị sơ kết Quý I năm 2020 về công tác xây dựng NTM Phòng NN&PTNT BCĐ chương trình NTM huyện, UBND các xã Đ/c Vương Thế Mẫn –
PCT UBND huyện
Tháng 02  
29 Tổ chức giải Việt dã truyền thống Thanh niên, Ngày chạy Olimpic toàn dân Phòng Văn hóa Thông tin Các phòng, ban,  các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 3  
30 Tổng kết 10 năm Cuộc vận động: "Mỗi tổ chức,
mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; Giao ban khối Văn hóa xã hội Quý I
Hội Chữ thập đỏ huyện, VP Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 03  
31 Họp Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh Quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020, Phòng TC – KH Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 3  
QUÝ II
32 Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2019 – 2020, triển khai kế hoạch năm 2020 - 2021. Phòng NN&PTNT Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Vương Thế Mẫn
– Phó CT UBND huyện
Tháng 4  
33 Triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020. Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP.  Phòng LĐTB&XH
Phòng Y tế
Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 4  
34 Tổ chức các giải thi đấu thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh: Giải cờ vua, bóng bàn, cờ tướng; giải bóng đá kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5, giải cầu lông thiếu niên, nhi đồng trẻ, giải cầu lông gia đình Phòng VHTT
Huyện đoàn
Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
4 - 6
 
35 Chỉ đạo Tổ chức lễ hội Then Kin Pang xã Khổng Lào Phòng VHTT,
UBND xã Khổng Lào
Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 4  
36 Tập huấn, bồi dưỡng cho người có uy tín năm 2020 Phòng Dân tộc Các phòng ban liên quan, UBND xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
 4 
 
37 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2020 Văn phòng Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 4  
38 Họp xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn huyện Phòng Nội vụ Các phòng ban liên quan Đ/c Trần Văn Quế –
CT UBND huyện
Tháng
4, 5
 
39 Kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão năm 2020 trước mùa mưa lũ, kiểm tra công tác quản lý đầu tư và xây dựng các dự án Phòng Kinh tế hạ tầng Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Vương Thế Mẫn – PCT UBND huyện Tháng 5-8  
40 Chỉ đạo tổng kết năm học, tu sửa cơ sở vật chất các trường. Phòng GD&ĐT   Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 5  
41 Triển khai tháng hành động vì trẻ em, Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2020 Phòng LĐTB&XH Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 5  
42 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2020 Văn phòng Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 5  
43 Sơ kết ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2020, Phòng NN&PTNT Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Vương Thế Mẫn –
PCT UBND huyện
Tháng 6  
44 Họp xét nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức đợt I năm 2020; Công bố kết quả chỉ số CCHC các xã, thị trấn năm 2019, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Phong Thổ lần thứ V Phòng Nội vụ Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Trần Văn Quế –
CT UBND huyện
Tháng 6 - 7  
45 Diễn tập ứng phó lụt bão – TKCN thị trấn Phong Thổ, luyện tập
tổ chức Hội thao TDTT, DQTV huyện
Ban Chỉ huy
Quân sự huyện
Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Vương Thế Mẫn –
PCT UBND huyện
Tháng 6  
46 Sơ kết 6 tháng đầu năm BCĐ phát triển du lịch, BCĐ công tác gia đình;phong trào TDĐKXDĐSVH,  Công tác tư pháp Phòng VH&TT
Tư pháp, Hội CTĐ
Các Ban Chỉ đạo liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 6  
47 Tổng kết chương trình Plan năm tài chính 2020. BĐH chương trình Plan huyện UBND các xã dự án, BĐH Plan huyện Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 6  
48 Lễ phát động hiến máu tình nguyện, chương trình hành trình đỏ Hội CTĐ huyện Trung tâm y tế, BCĐ HMTN huyện, HCTĐ các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 6  
49 Chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm học 2019 – 2020 BCĐ thi Tốt nghiệp  Phòng GD&ĐT; các trường THPT; PTDTNT huyện, Trung tâm GDNN-GDTX Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
 6
 
50 Triển khai kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2020; Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam 28/6 Phòng LĐTB&XH
Phòng VHTT
Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 6  
51 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý thu, chi tài chính ngân sách và các nguồn kinh phí khác các trường PTDTBT: TH Nậm Xe, THCS Nậm Xe, TH Sin Suối Hồ. Thanh tra huyện các trường PTDTBT: TH Nậm Xe, THCS Nậm Xe, TH Sin Suối Hồ, phòng GD&ĐT Đ/c Trần Văn Quế –
CT UBND huyện
Tháng 6-7  
52 Sơ kết UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020, đánh giá:
- Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ  trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
- Công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
- Tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
- Tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu chi nhân sách địa phương năm 2020
- Đánh giá một số công tác khác
Văn phòng HĐND-UBND, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính kế hoạch; Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 6 Trình
HĐND huyện
Quý III
53 Tổ chức kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện khoá XX. Văn phòng Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 7  
54 Tổ chức Thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7).  Phòng LĐTB&XH Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 7  
55 Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phòng Kinh tế hạ tầng Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 7  
56 Sơ kết tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020; Sơ kết hoạt động khối Văn hóa – Xã hội Quý II/2020. Phòng Dân tộc,
Văn phòng HĐND-UBND
UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 7  
57 Tổ chức giải cầu lông CNVC – LĐ huyện, giải bóng chuyền hơi các câu lạc bộ huyện Phong Thổ. Phòng Văn hóa Thông tin Các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
7-8
 
58 Chỉ đạo tổ chức cá hoạt động tuyên truyền và văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phong Thổ Phòng VHTT Các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
7-8
 
59 Triển khai kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát các văn bản của HĐND-UBND huyện, xã ban hành. Phòng Tư pháp Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã,
 thị trấn
Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
7-9
 
60 Xét duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 trình BTV Huyện ủy Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã,
 thị trấn
Đ/c Trần Văn Quế – CT UBND huyện Tháng 7  
61 Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 Ban Chỉ huy quân sự huyện Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã,
 thị trấn
Đ/c Trần Văn Quế – CT UBND huyện Tháng 7  
62 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2020 Văn phòng Các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 7  
63 Họp xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức,
viên chức các phòng ban chuyên môn huyện
Phòng Nội vụ  Các phòng ban
chuyên môn huyện
Đ/c Trần Văn Quế – CT UBND huyện Tháng
7 - 9
 
64 Đại hội Đảng bộ huyện Phong Thổ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Toàn huyện     Tháng 8  
65 Tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho CBQL, GV toàn ngành; Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021; phê duyệt học sinh thụ hưởng các chế độ, chính sách theo quy định, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Các trường học trên địa bàn huyện Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
8, 9
 
66 Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 về công tác xây dựng NTM. Phòng NN&PTNT Ban Chỉ đạo XDNTM, UBND các xã Đ/c Phó CT UBND huyện Tháng 9  
67 Triển khai kế hoạch tháng ATGT quốc gia Phòng Kinh tế hạ tầng Ban ATGT, các xã, thị trấn Đ/c CT UBND huyện Tháng 9  
68 Kiểm tra QLNN về đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện; Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) huyện Phong Thổ Phòng TNMT UBND các xã, thị trấn Đ/c Vương Thế Mẫn - PCT UBND huyện Tháng
7-9
 
69 Tổ chức khai giảng năm học mới 2020 – 2021 Phòng GD&ĐT Các trường học trên địa bàn huyện Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 9  
70 Tổ chức ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc Huyện Phong Thổ lần thứ III năm 2020 Phòng VHTT Các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 9  
71 Xây dựng kế hoạch tổ chức tết Trung thu năm 2020.  Phòng LĐTB&XH, Các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 9  
72 Tổ chức tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020 phòng
LĐTB&XH
UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 9  
73 Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách nhà nước xã Lản Nhì Thàng Thanh tra huyện UBND xã Lản Nhỉ Thàng Đ/c Chủ tịch UBND huyện Tháng 9  
74 Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2020 Phòng TC – KH Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 9  
Quý IV
75 Chỉ đạo Tổ chức lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu dân tộc thái xã Mường So, giải bóng chuyến Công nông binh huyện Phong Thổ, giải bóng đã truyền thống thanh niên năm 2020. Phòng VH&TT Các cơ quan, đơn vị, xã Mường So Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
10, 11
 
76 Sơ kết khối VHXH Quý  III Văn phòng Các phòng, ban,  liên quan; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 10  
77 Chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; tổ chức thi học sinh giỏi theo kế hoạch; Kiểm tra công tác duy trì chuẩn PCGD các xã, thị trấn Phòng GD&ĐT UBND các xã,
 thị trấn
Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 10  
78 Kiểm tra QLNN về đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện; Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) huyện Phong Thổ. Phòng TNMT UBND các xã, thị trấn Đ/c CT UBND huyện Tháng
7-9
 
79 Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Phòng Dân tộc UBND các xã,
thị trấn
Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 10  
80 Xây dựng Kế hoạch công tác CCHC 2021 Phòng Nội vụ Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c
CT UBND huyện
Tháng 10  
81 Họp xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn huyện; họp xét nâng lương đợt II/2020 Phòng Nội vụ Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c
CT UBND huyện
Tháng 10  
82 Tổ chức thẩm định đề tài SKKN cấp cơ sở Phòng Kinh tế hạ tầng Hội đồng SKKN cấp huyện Đ/c Mai Thị Hồng Sim -
PCT UBND huyện
Tháng 10  
83 Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách nhà nước xã Bản Lang Thanh tra huyện UBND xã Bản Lang Đ/c
CT UBND huyện
Tháng 10  
84 Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Phong Thổ Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện Các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 10  
85 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 10/2020 Văn phòng HĐND-UBND huyện Các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 10  
86 Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Phòng GĐ&ĐT Các trường học trên địa bàn huyện Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 11  
87 Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín. Ban chỉ huy Quân sự huyện các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 11  
88 Diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xã Dào San Ban chỉ huy Quân sự huyện; UBND xã Dào San Các phòng ban liên quan, các xã, thị trấn Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Tháng 11  
89 Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 BCH Quân sự huyện, phòng y tế, trung tâm y tế UBND các xã, thị trấn Đ/c Chủ tịch UBND huyện Tháng 11  
90 Họp UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XX.  VP HĐND-UBND huyện Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 11  
91 Hội nghị tổng kết công tác ngành nông nghiệp và PTNT năm 2020 Phòng NN&PTNT Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 12  
92 Tổng kết công tác PCCCR, BVR, phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả DVMTR; công tác xây dựng NTM năm 2020 Phòng NN&PTNT Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 12  
93 Thẩm định, đề nghị công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020; Bình xét, công nhận thôn, bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa Phòng VH&TT; phòng y tế, Trung tâm y tế Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 12  
94 Chỉ đạo các đơn vị trường sơ kết học kỳ I, chuẩn bị cho học kỳ II, năm học 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT UBND các xã,
thị trấn
Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 12  
95 Triển khai phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, tổng kết công tác HCTĐ huyện năm 2020 Hội CTĐ Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 12  
96 Giao ban khối VHXH Quý IV Văn phòng HĐND-UBND Khối VHXH, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 12  
97 Chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trình HĐND huyện khóa XX và Phối hợp với Thường trực HĐND tổ chức kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện khoá XX Phòng TCKH, Văn phòng,
 Thanh tra, Công an huyện
Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 12  
98 Hội nghị triển khai nghị quyết HĐND huyện về giao kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 12  
99 Tổng kết, kiểm điểm đánh giá cuối năm 2020 các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị  Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 12  
100 Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, đánh giá CQSC năm 2020. Họp xét thi đua khen thưởng, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020.  Phòng Nội vụ Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 12  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 478
Hôm qua : 0