A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phong Thổ vững tin bước vào năm mới Quý Mão 2023

Khép lại năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Thổ đang hân hoan, phấn khởi chào đón một mùa xuân mới với những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh. Những kết quả đạt được trong năm qua là tiền đề và động lực vững chắc để huyện Phong Thổ vững tin bước vào năm mới Quý Mão 2023.

Trung tâm huyện Phong Thổ nhìn từ trên cao

 

Năm 2022 vừa qua, Đại dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Phong Thổ. Trước tình hình đó, huyện Phong Thổ đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, các nhóm chỉ tiêu chính cơ bản là đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó có 15/28 chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.050 tỷ đồng, Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 36.970 tấn, Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37,04 triệu đồng/năm, Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm đạt 5%, Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 44,3%, Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 70,7 tỷ đồng; 10/28 chỉ tiêu đạt kế hoạch đó là:  Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập xóa mù chữ; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi các cấp ra lớp, Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh....Để đạt được các chỉ tiêu như vậy, huyện Phong Thổ đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp; tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ và kế hoạch giao. Chương trình xây dựng NTM được triển khai đồng bộ, toàn diện góp phần tích cực vào việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở khu vực nông thôn.

Nông dân xã Khổng Lào thu hoạch lúa mùa 2022

 

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì, phát triển. Huyện đã quan tâm thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, lợi thế. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vào địa bàn đầu tư xây dựng các công trình thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt gần 410 tỷ đồng tăng 169 tỷ đồng so với năm trước. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế của huyện. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, các hợp tác xã, các tổ hợp tác tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, sản xuất hàng hóa, phát triển thương hiệu địa phương. Các chương trình dự án và chính sách đối với đồng bào dân tộc cũng được các ngành, địa phương của huyện Phong Thổ chú trọng triển khai thực hiện, từ đó, thu nhập, đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao dân trí. Không chỉ vậy, các địa phương trên địa bàn huyện còn tập trung thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Phong Thổ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; theo đó, huyện đã và đang tập trung khai thác, phát huy tốt các nguồn lực, tài nguyên du lịch, tận dụng các cơ hội thuận lợi sẵn có của địa phương. Vì vậy, năm 2022, toàn huyện thu hút được 30.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 18 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Các điểm du lịch trên địa bàn huyện ngày càng được nhiều du khách trong tỉnh, huyện biết đến; dự báo trong thời gian tới du lịch là điểm sáng trong phát triển kinh tế của huyện.

Lễ hội Then Kin Pang - địa điểm thu hút khách du lịch đến với Phong Thổ trong năm 2022

 

Năm qua, để đảm bảo việc nâng cao chất lượng dạy và học, Phòng giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động xây dựng các phương án tổ chức dạy học để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19 phù hợp với thực tế địa phương và đảm bảo theo quy định về phòng chống dịch của Bộ y tế. Hiện tại, kỷ cư­­ơng, nền nếp trong các trường được củng cố và tăng cư­ờng; các phong trào thi đua, hoạt động ngoài giờ lên lớp của các trư­ờng dần đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, kết quả phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì. Trong năm, công tác khám chữa bệnh, cấp cứu cho nhân dân trên địa bàn huyện cũng được thực hiện tốt; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Kết quả, trong năm đã tổ chức khám chữa bệnh cho gần 166 nghìn lượt người, thực hiện cách ly và điều trị cho 9.100 trường hợp mắc Covid - 19, triển khai thực hiện tiêm Vắc xin Covid - 19 được 185 nghìn liều. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì và phát huy hiệu quả, triển khai các thôn, bản; hộ gia đình; cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký công nhận tiêu chuẩn văn hóa năm 2022. Các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, kịp thời; thu nhập và đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí. Anh Lìu Văn Bốn người dân xã Nậm Xe vui mừng chia sẻ: trong năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện giúp tôi được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tôi đã dùng nguồn vốn vay đó để đầu tư vào chăn nuôi trâu sinh sản và 2.000m2 ao cá. Với mức thu nhập năm qua được khoảng 80 triệu đồng, cho nên cuộc sống của gia đình tôi đã ổn định rất nhiều.

Công tác quốc phòng, an ninh thường xuyên được bảo đảm và giữ vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm và quản lý chắc tình hình, bảo đảm an toàn địa bàn; hoàn thành giao nhận 132 quân nhận ngũ đạt 100% kế hoạch; chủ động huấn luyện, diễn tập, chiến đấu phòng thủ, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, huyện Phong Thổ còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phối hợp đảm bảo an ninh biên giới. Song song với phát triển kinh tế, xã hội thì huyện Phong Thổ cũng luôn xác định xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ huyện Phong Thổ quan tâm hàng đầu và thực hiện xuyên suốt trong năm 2022. Đây cũng là nhân tố then chốt tạo nên sự thành công của Đảng bộ huyện Phong Thổ trong năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong nội bộ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

 Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2022, đồng chí Trần Bảo Trung, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2023, Phong Thổ sẽ  tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, các Nghị quyết, Đề án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025, thực hiện hiệu quả 03 Chương trình MTQG, kế hoạch đưa huyện Phong Thổ thoát nghèo vào năm 2025. Trong lĩnh vực kinh tế, huyện sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng công nghệ, sản xuất hữu cơ, sạch, theo chuỗi giá trị, vùng trồng; nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung vào các loại cây trồng chủ lực của huyện (dược liệu, chè, mắc ca, gạo đặc sản...). Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, mở rộng quy mô, tăng đàn. Chủ động phòng, chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thu hút đầu tư hạ tầng vào khu công nghiệp Mường So. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện sớm hoàn thành đi vào hoạt động. Chủ động nắm bắt thông tin và phổ biến đến các doanh nghiệp, hợp tác xã về chính sách xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của thị trường, nhất là thị trường Trung Quốc để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.Chỉ đạo phát triển du lịch theo hướng bền vững; gắn kết bản sắc văn hóa với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch: du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng. Về văn hóa, xã hội, năm 2023, huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo. Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như rà soát, có giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; cơ sở vật chất; thiết bị dạy và học. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập các cấp. Thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề; thay đổi cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với thực tiễn và thị trường lao động; liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Chủ động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tỉ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Để đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong thời gian tới, các lực lượng nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung đấu tranh triệt phá các loại tội phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Một mùa xuân nữa lại về, sắc xuân rạng rỡ, lan tỏa mọi ngả đường. Vui xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Thổ quyết tâm bước tiếp chặng đường mới: Gặt hái thêm nhiều thành công trong năm Quý Mão 2023, đưa địa phương phát triển bền vững.


Tác giả: Trịnh Toản
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 444