A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phong Thổ thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021

Tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX đã thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Thổ năm 2021.

Ngày 17/12/2020, Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX đã thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Thổ năm 2021. Với mục tiêu tổng quát tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển lĩnh vực công nghiệp có tiềm năng, lợi thế; phát huy lợi thế cửa khẩu quốc tế, mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa địa phương. Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.
Hội đồng nhân dân huyện nhất trí thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu đó là:
(1). Tổng giá trị sản xuất 4.819 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm.
(2). Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 35.310 tấn; tốc độ tăng đàn gia súc bình quân 5,4%.
(3). Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân tiêu chí trên xã đạt 14,8 tiêu chí/xã.
(4). Tỷ lệ bản có đường ô tô đến bản được cứng hóa trên 86%.
(5). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện hưởng 41.766 triệu đồng; giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 23 triệu USD.
(6). Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập xóa mù chữ; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi các cấp ra lớp: mẫu giáo 98,5%, tiểu học 99,5%, trung học cơ sở 96%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 35,4%; tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành THCS ra lớp (tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT) đạt 53%.
(7). Mức giảm tỷ suất sinh 0,5‰; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng xuống 20%, thể thấp còi xuống 27,7%.
(8). Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 4,2%; đào tạo 1.170 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo 46,8%; hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động.
(9). 79,4% hộ gia đình; 74,3% thôn, bản, tổ dân phố; 98% cơ quan, đơn vị, trường học, đạt tiêu chuẩn văn hóa.
(10). Tỷ lệ che phủ rừng 43,9%; 100% tỷ lệ dân cư sống ở đô thị được sử dụng nước sạch; 88,8% tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% tỷ lệ rác thải rắn ở đô thị, rác thải y tế  được thu gom, xử lý.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất thực hiện các giải pháp cụ thể như:
1. Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Huyện ủy, của chính quyền; xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường đoàn kết, đồng lòng tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác phối hợp, rà soát, điều chỉnh cơ chế quản lý, điều hành, phân cấp, phân quyền, phân công rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, tạo sức chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã.
5. Tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh, huyện./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 56
Hôm qua : 52