Thứ bảy, 09/12/2023 - 15:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh họp triển khai thực hiện các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chiều nay (7/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo); đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, trưởng các phòng liên quan thuộc UBND các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông qua Quyết định số 1196/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2022.

Theo đó, thực hiện các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển nông nghiệp của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất, phát huy tối đa các nguồn lực, triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển trong năm 2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định, văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những quy định không còn phù hợp; ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện; tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách về phát triển nông nghiệp; Hội nghị gặp gỡ, trao đổi thúc đẩy mở rộng, liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản; thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết để chủ động hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Quang cảnh cuộc họp.

Về tình hình triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/02/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh; Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: Đến thời điểm báo cáo, các đối tượng thụ hưởng chính sách đã đăng ký thực hiện 454 ha lúa hàng hóa tập trung; 92,3 ha cây ăn quả; 424,3 ha chè tập trung; 29.000 chậu địa lan; 52 ha cỏ; 729 mở hầm biogas; 4.709 thùng ong; 444 lồng cá; hỗ trợ cước vận chuyển cho 2 cơ sở.

Đối với Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/02/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh; Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: Hiện tại, các Ban Quản lý rừng phòng hộ đang tiến hành rà soát, đo đạc quy chủ với diện tích 2.656 ha. Đã phê duyệt xong hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng rừng của các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ với diện tích 2.509 ha. Đã phát dọn thực bì được 1.783 ha. Đồng thời các công ty đã làm đất được 1.300 ha để trồng mới cây Mắc ca. Đến hết tháng 6, Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện đã thực hiện trồng rừng được 302,1 ha.

Đối với Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh: Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 3 dự án/kế hoạch liên kết (UBND tỉnh phê duyệt 2 dự án/kế hoạch liên kết; UBND huyện Phong Thổ phê duyệt 1 kế hoạch liên kết), 3 dự án/kế hoạch liên kết đăng ký danh mục dự kiến phê duyệt hỗ trợ trong năm 2022.

Đối với Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 – 2025. Về trồng trọt, diện tích lúa đông xuân đạt 3.186 hạ, năng suất ước đạt 52,15 tạ/ha; diện tích lúa mùa ước đạt 15.000 ha; diện tích ngô xuân hè ước đạt 11.782 ha; đã thực hiện trồng mới được 53 ha cây chanh leo; diện tích trồng chè mới ước đạt 80 ha, tiếp tục chăm sóc diện tích 59,8 ha chè cổ thụ trồng năm 2021; thực hiện trồng 45 ha cây dương quy tại huyện Sìn Hồ... Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc chính ước đạt 201.063 con; tổng đàn gia cầm 905.500 con. Về thủy sản, diện tích ao nuôi ước đạt 379 ha; thể tích nuôi cá lồng 51.518 m3; thể tích nuôi cá nước lạnh 2.087 mở bể. Sản lượng nuôi trồng và khai thác ước đạt 450 tấn… Kết quả theo bộ tiêu chí nông thôn mới, bình quân 13,95 tiêu chí/xã. Số xã đạt 19 tiêu chí 3/57 xã; số xã đạt 15-18 tiêu chí 17/57 xã; số xã đạt 10-14 tiêu chí 37/57 xã; không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Đối với Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh: Để chuẩn bị giống cho vụ đông xuân 2021-2022 và xuân hè 2022 các huyện trong tỉnh đã căn cứ theo định mức Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND để thực hiện hỗ trợ 56,6 tấn lúa; 24,68 tấn ngô. Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND, các huyện đã và đang tổ chức cho Nhân dân đăng ký hỗ trợ các hạng mục giống lúa, ngô, với cải tạo ruộng, phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp và trồng cây ăn quả. Ước đến 30/6/2022 thực hiện hỗ trợ được 90,03 tấn lúa và 20,4 tấn ngô và 300 máy nông nghiệp.

Đối với Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung: Đến nay đã có 7 huyện, thành phố ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; 8 huyện, thành phố đã gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 các dự án thuộc Đề án hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025…

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn - Thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia ý kiến vào Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và cùng các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố báo cáo rõ thêm tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải nhấn mạnh: Cuộc họp không chỉ để bàn về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo mà quan trọng là nhằm đánh giá lại quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, chính sách, đề án và tổng hợp lại những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Làm nông nghiệp nói thì dễ, nhưng thực sự hiểu và làm được mới là vấn đề quan trọng”. Đối với tỉnh Lai Châu, trên 82% công dân làm nông nghiệp, nông thôn, để thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp không hề đơn giản. Chính vì vậy, tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách, đề án (được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá là một trong những tỉnh có chính sách mạnh nhất toàn quốc) nhằm giúp nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ, liên kết lại thành nhóm, từ nhóm thành lập các hợp tác xã; cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo ra những sản phẩm chủ lực, thành những vùng sản xuất tập trung, gắn với tiêu chuẩn, tiêu chí hướng tới xuất khẩu, qua đó tạo công ăn việc làm, giúp chuyển dịch cơ cấu tại địa phương...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp.

Lai Châu là tỉnh đi sau, muốn rút ngắn khoảng cách so với các tỉnh bạn, chúng ta phải có sự đột phá. Kỳ vọng của tỉnh là chính sách tạo được sự đột phá chứ không phải là đem chia bình quân để bảm bảo về an ninh lương thực. Chính vì vậy đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương tận dụng chính sách để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp tỉnh nhà; phải quyết tâm và cố gắng bám theo các tiêu chuẩn, tiêu chí để triển khai thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Hà Trọng Hải yêu cầu: Đối với một số khó khăn, vướng mắc được thảo luận tại cuộc họp, đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo tùy theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tháo gỡ ngay; đối với các chỉ tiêu kế hoạch của năm, UBND các huyện thực hiện rà soát lại và phải đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu về cây ăn quả, chè; yêu cầu các huyện, thành phố khi triển khai thực hiện các Nghị quyết, chính sách, đề án cần lồng ghép với các Chương trình mục tiêu quốc gia để hoàn thành mục tiêu mà Đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra… Đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý vào nội dung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo để hoàn chỉnh và ban hành…


Tác giả: Đinh Lan
Nguồn:https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-tinh/ubnd-tinh-hop-trien-khai-thuc-hien-cac-nghi-quyet-chinh-sach-de-an-ve-phat-trien-san-xuat-nong-nghiep-tren-dia-ban-tinh2.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 697
Hôm qua : 1.689