Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc tại huyện Phong Thổ