Ghi nhận hội thao dân quân cơ động huyện Phong Thổ năm 2022