Huyện Phong Thổ tổ chức Chương trình giao lưu Tự hào người Chiến sĩ Tây Bắc