Thứ ba, 16/07/2024 - 03:55

Huyện Phong Thổ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022