Huyện Phong Thổ tổ chức lễ phát động Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ