Lai Châu Xúc tiến chè Lai Châu vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á