Ngân hàng CSXH huyện Phong Thổ triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ