Thứ bảy, 20/07/2024 - 01:20

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA ĐẢNG ỦY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH VỚI 4 HUYỆN BIÊN GIỚI