Thứ năm, 25/07/2024 - 23:15
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban lý luận chính trị; văn hóa, văn nghệ quý I/2023

Chiều ngày 18/4/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện ủy trong toàn tỉnh giao ban lý luận chính trị; văn hóa, văn nghệ quý I/2023.      Đồng chí Lê Chí Công – Phó trưởng BTG Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Phong Thổ có lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Phong Thổ

 

 Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Trưởng phòng Lý luận, Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác lý luận chính trị; văn hóa, văn nghệ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023: Trong quý I, công tác giáo dục lý luận chính trị tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc, hiệu quả. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đảm bảo chất lượng và ngày càng đi vào chiều sâu, đã chú trọng đánh giá toàn diện, sát tình hình làm căn cứ vững chắc cho các cấp ủy, chính quyền đề ra các chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp. Công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Tăng cường tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân cơ bản đảm bảo nội dung, sát với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn; tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2023 kịp thời, nghiêm túc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại cơ sở. Hoạt động bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được quan tâm triển khai đồng bộ đạt được hiệu quả bước đầu đáng ghi nhận. Hoạt động sáng tác được duy trì và nâng cao về chất lượng...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc; chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất giải pháp, đề xuất với các cấp quan tâm chỉ đạo, bổ sung các điều kiện để công tác LLCT, VHVN thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Chí Công, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các địa phương, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện một số nội dung: Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác lý luận chính trị; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ; tập trung sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tập trung tham mưu sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV…


Tác giả: Phạm Xuyến Ban Tuyên Giáo Huyện ủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.913
Hôm qua : 3.661