A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình công tác năm 2019 của HĐND-UBND huye

Chương trình công tác năm 2019 của HĐND-UBND huyện
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày       tháng       năm 2018 của UBND huyện Phong Thổ)
TT Nội dung   Đơn vị đề xuất/
Xây dựng
Đơn vị phối hợp Chỉ đạo
thực hiện
Thời gian Ghi chú
1 2 4 5 6 7 8
QUÝ I
1 Chỉ đạo sản xuất Đông xuân 2018-2019, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho gia súc, gia cầm; phòng chống sâu bệnh cho cây trồng Phòng NN&PTNT Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Bùi Văn Sơn – PCT UBND huyện Tháng 01  
2 Tổ chức Lễ công nhận xã Ma Li Pho đạt tiêu chí NTM Phòng NN&PTNT Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Bùi Văn Sơn – PCT UBND huyện Tháng 01  
3 Kiểm tra công tác giao chỉ tiêu kế hoạch 2019 các xã, thị trấn Phòng TCKH Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn TT UBND huyện Tháng 01  
4 Thống kê đất đai năm 2018 Phòng TN&MT Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Bùi Văn Sơn - PCT UBND huyện Tháng 01  
5 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ người nghèo, kế hoạch thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Phòng LĐTB&XH Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
6 Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018; Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; thực hiện chỉ thị cấm vận chuyển, tàng trữ, buôn bán và đốt các loại pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Phòng Kinh tế hạ tầng;
Công an huyện
Các phòng, ban, ngành UBND các xã, thị trấn Đ/c Trần Văn Quế - Tháng 01  
7 Xây dựng kế hoạch kiểm tra thị trường về chất lượng hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra ATVSTP, các cơ sở kinh doanh thuốc, khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn trước và trong tết Nguyên đán Phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Y tế, phòng NN&PTNT Công an huyện, UBND các xã, thị trấn, phòng ban liên quan Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
8 Triển khai phong trào “tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” năm 2019 Hội Chữ thập đỏ huyện Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
9 Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019. Chỉ đạo việc nghỉ tết Nguyên đán Phòng GD & ĐT UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
10 Tổng kết công tác y tế, công tác giảm nghèo, Sơ kết thực hiện Nghị quyết 03 của BTV Huyện ủy, công tác Hội CTĐ,  Phòng y tế, LĐTBXH, Trung tâm DSKHHGĐ,
 Hội CTĐ
Trung tâm Y tế,
các phòng, ban liên quan
18 xã, thị trấn
Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
11 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng  tết Nguyên đán năm 2019 Phòng VHTT UBND các xã,
thị trấn
Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
12 Tổ chức giải cầu lông chào năm mới 2019 Phòng VHTT Các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
13 Tổ chức Tuyên truyền phổ biến GDPL trước tết Nguyên đán Kỷ hợi , Tổng kết công tác PBGDPT năm 2018  Phòng
 Tư pháp
UBND các xã, thị trấn, Hội đồng PBGDPL Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
14 Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2019 Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 01  
15 Thanh tra việc chấp hành các quy định về tiếp công dân, xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo, chấp hành các quy định về phòng chống tham nhũng xã Ma Li Pho, Mù Sang, phòng LĐTB&XH Thanh tra huyện Xã Ma Li Pho, Mù Sang, phòng LĐTB&XH Đ/c Trần Văn Quế –
CT UBND huyện
Tháng
01 - 3
 
16 Tổng kết công tác QS-QP địa phương năm 2018 BCH Quân sự huyện Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Trần Văn Quế –CT UBND huyện Tháng 01  
17 Tổ chức Chúc tết huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc Văn phòng Các phòng, ban liên quan Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 01  
18 Họp thường kỳ UBND huyện tháng 01 năm 2019 Văn phòng Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 01  
19 Tổ chức Lễ ra quân làm đất trồng chè năm 2019 Phòng NN&PTNT Các phòng, ban, xã Lản Nhì Thàng,
Sin Suối Hồ
Đ/c Bùi Văn Sơn – PCT UBND huyện Tháng 
02 - 3 
 
20 Sơ  kết tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Bùi Văn Sơn – PCT UBND huyện Tháng 02  
21 Chỉ đạo phối hợp huy động học sinh ra lớp trước, sau kỳ nghỉ tết; Chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia  Phòng GD&ĐT Các phòng, ban liên quan, các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
01+02
 
22 Tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Trung tâm y tế Phòng Y tế; các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 02  
23 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp tết nguyên đán Kỷ hợi và các lễ hội Xuân năm 2019 Phòng VHTT Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
02, 3
 
24 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2019 Văn phòng Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 02  
25 Triển khai công tác đào tạo nghề cho LĐNT, công tác XKLĐ, công tác cai nghiện năm 2019, hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các hộ nghèo, triển khai các chính sách an sinh xã hội… dịp tết nguyên đán 2019 Phòng LĐTBXH Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 02  
26 Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019; Lễ ra quân huấn luyện năm 2019, huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ Ban chỉ huy Quân sự huyện Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 02  
27 Hội nghị sơ kết Quý I năm 2019 về công tác xây dựng NTM Phòng NN&PTNT BCĐ chương trình NTM huyện, UBND các xã Đ/c Bùi Văn Sơn –
PCT UBND huyện
Tháng 02  
28 Tổ chức giải Việt dã truyền thống Thanh niên, Ngày chạy Olimpic toàn dân Phòng Văn hóa Thông tin Các phòng, ban,  các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 3  
29 Giao ban khối Văn hóa xã hội Quý I Văn phòng  Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 3  
30 Họp Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh Quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Phòng TC – KH Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 3  
QUÝ II
31 Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018 – 2019, triển khai kế hoạch năm 2019 - 2020. Phòng NN&PTNT Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Bùi Văn Sơn – Phó CT UBND huyện Tháng 4  
32 Triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2019. Triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP. Tổ chức Lễ phát động HMTN, tôn vinh người hiến máu năm 2019 Phòng LĐTB&XH
Hội Chữ thập đỏ
Phòng Y tế
Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 4  
33 Nghiệm thu chất lượng mầm non 5 tuổi. Phòng GD&ĐT Các phòng, ban liên quan; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 4  
34 Tổ chức các giải thi đấu thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh... Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện năm 2019 Phòng VHTT
Huyện đoàn
Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
4 - 6
 
35 Chỉ đạo Tổ chức lễ hội Then Kin Pang xã Khổng Lào Phòng VHTT
UBND xã Khổng Lào
Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 4  
36  Kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn. Tập huấn, bồi dưỡng cho người có uy tín năm 2019 Phòng Dân tộc Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
 4 - 6
 
37 Thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách xã và các khoản đóng góp của nhân dân xã Tung Qua Lìn Thanh tra huyện UBND xã Tung Qua Lìn Đ/c Trần Văn Quế –
CT UBND huyện
Tháng 4  
38 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2019 Văn phòng Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 4  
39 Họp xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn huyện Phòng Nội vụ Các phòng ban liên quan Đ/c Trần Văn Quế –
CT UBND huyện
Tháng
4, 5
 
40 Kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão năm 2019 trước mùa mưa lũ, kiểm tra công tác quản lý đầu tư và xây dựng các dự án Phòng Kinh tế hạ tầng Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Bùi Văn Sơn – PCT UBND huyện Tháng 5  
41 Chỉ đạo tổng kết năm học. Chỉ đạo tu sửa cơ sở vật chất các trường. Phòng GD&ĐT   Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 5  
42 Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019 Phòng LĐTB&XH Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 5  
43 Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Phong Thổ lần thứ III năm 2019 Phòng Dân tộc Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 5  
44 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2019 Văn phòng Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 5  
45 Dự thảo đề án phát triển kinh tế các xã vùng cao biên giới (sửa đổi) Phòng NN&PTNT Các phòng, ban liên quan, các xã vùng cao UBND huyện Tháng 5  
46 Lễ ra quân trồng chè năm 2019 Phòng NN&PTNT Trung tâm DVNN, UBND các xã, thị trấn Đ/c Bùi Văn Sơn – PCT UBND huyện Tháng 6  
47 Sơ kết triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới, sơ kết ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2019. Phòng NN&PTNT Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Bùi Văn Sơn – PCT UBND huyện Tháng 6  
48 Giao ban ngành tài nguyên môi trường tỉnh Lai Châu tại Phong Thổ. Phòng TNMT Sở TNMT, UBND các xã, thị trấn Đ/c Bùi Văn Sơn – PCT UBND huyện Tháng 6  
49 Họp xét nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức đợt I năm 2019; Công bố kết quả chỉ số CCHC các xã, thị trấn năm 2018 Phòng Nội vụ Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Trần Văn Quế –
CT UBND huyện
Tháng 6  
50 Diễn tập ứng phó lụt bão – TKCN xã Vàng Ma Chải  Ban Chỉ huy
Quân sự huyện
Các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Bùi Văn Sơn – PCT UBND huyện Tháng 6  
51 Sơ kết 6 tháng đầu năm BCĐ phát triển du lịch, BCĐ công tác gia đình;phong trào TDĐKXDĐSVH,  Công tác Hội CTĐ; Công tác tư pháp Phòng VH&TT
Tư pháp, Hội CTĐ
Các Ban Chỉ đạo liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 6  
52 Tổng kết chương trình Plan năm tài chính 2019. Ban điều hành chương trình Plan huyện UBND các xã dự án, BĐH Plan huyện Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 6  
53 Chỉ đạo các trường tuyển sinh năm học 2019 – 2020. Chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm học 2018 – 2019 BCĐ thi Tốt nghiệp  Phòng GD&ĐT; các trường THPT; PTDTNT huyện, Trung tâm GDNN-GDTX Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
 6-7
 
54 Triển khai kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2019; Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam 28/6 Phòng LĐTB&XH
Phòng VHTT
Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 6  
55 Xây dựng Kế hoạch thực hiện các chính sách dân tộc năm 2020 Phòng Dân tộc Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 6  
56 Sơ kết UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019, đánh giá:
- Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ  trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
- Công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
- Tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
- Tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu chi nhân sách địa phương năm 2019
- Rà soát phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn cân đối ngân sách địa phương)
- Đánh giá một số công tác khác
Văn phòng HĐND-UBND, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính kế hoạch; Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 6 Trình
HĐND huyện
Quý III
57 Tổ chức kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khoá XX. Văn phòng Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 7  
58 Xây dựng Kế hoạch tổ chức Thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7). Tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ. Phòng LĐTB&XH Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 7  
59 Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019; Sơ kết tình hình thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo QĐ 33 của TTCP 6 tháng đầu năm 2019 Phòng Kinh tế hạ tầng Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 7  
60 Sơ kết hoạt động khối Văn hóa – Xã hội;  Văn phòng HĐND-UBND Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 7  
61 Sơ kết tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019; Tổ chức đưa người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu Phòng Dân tộc UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 7  
62 Tổ chức giải cầu lông CNVC – LĐ huyện, giải bóng chuyền hơi người cao tuổi lần thứ II.  Phòng Văn hóa Thông tin Các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
7-9
 
63 Triển khai kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát các văn bản của HĐND-UBND huyện, xã ban hành; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên  Phòng Tư pháp Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã,
 thị trấn
Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
7-9
 
64 Thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách xã và các khoản
đóng góp của nhân dân xã Nậm Xe
Thanh tra  UBND
xã Nậm Xe
Đ/c Trần Văn Quế – CT UBND huyện Tháng 7  
65 Họp UBND huyện tháng 7, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 Văn phòng Các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 7  
66 Diễn tập KVPT huyện Ban CHQS huyện Các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn Đ/c Trần Văn Quế – CT UBND huyện Tháng 7  
67 Họp xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức,
viên chức các phòng ban chuyên môn huyện
Phòng Nội vụ  Các phòng ban
chuyên môn huyện
Đ/c Trần Văn Quế – CT UBND huyện Tháng
7 - 9
 
68 Tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn CBQL, GV toàn ngành; Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 Phòng GD&ĐT Các trường học trên địa bàn huyện Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
8, 9
 
69 Họp UBND huyện tháng 7, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 Văn phòng Các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn UBND huyện Tháng 7  
70 Tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo năm 2019 phòng
LĐTB&XH
UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 8  
71 Diễn tập CĐPT xã Dào San Ban CHQS huyện Các phòng ban, đơn vị, các xã,
 thị trấn
Đ/c Trần Văn Quế – CT UBND huyện Tháng 8  
72 Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 về công tác xây dựng NTM. Phòng NN&PTNT Ban Chỉ đạo XDNTM, UBND các xã Đ/c Bùi Văn Sơn – Phó CT UBND huyện Tháng 9  
73 Tổ chức khai giảng năm học mới 2019 – 2020 Phòng GD&ĐT Các trường học trên địa bàn huyện Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 9  
74 Tổ chức ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc Huyện Phong Thổ lần thứ II năm 2019 Phòng VHTT Các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 9  
75 Xây dựng kế hoạch tổ chức tết Trung thu năm 2019.
Triển khai, tuyên truyền, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu. Tập huấn công tác Hội Chữ thập đỏ
Phòng LĐTB&XH,
Phòng Y tế,
Hội CTĐ
Các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 9  
76 Triển khai kế hoạch tháng ATGT quốc gia Phòng Kinh tế hạ tầng Ban ATGT, các xã, thị trấn Đ/c Trần Văn Quế – CT UBND huyện Tháng 9  
77 Tổ chức diễn tập CĐPT xã Ma Li Pho, Tung Qua Lìn; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 Ban CHQS huyện Các phòng ban, đơn vị, các xã,
thị trấn
Đ/c Trần Văn Quế – CT UBND huyện Tháng 9  
78 Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2019 Phòng TC – KH Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 9  
Quý IV
79 Chỉ đạo Tổ chức lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu dân tộc thái xã Mường So, giải bóng chuyến Công nông binh huyện Phong Thổ, giải bóng đã truyền thống thanh niên năm 2019,  Phòng VH&TT Các cơ quan, đơn vị, xã Mường So Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng
10, 11
 
80 Sơ kết khối VHXH Quý  III Văn phòng Các phòng, ban,  liên quan; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 10  
81 Chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; tổ chức thi học sinh giỏi theo kế hoạch; Kiểm tra công tác duy trì chuẩn PCGD các xã, thị trấn Phòng GD&ĐT UBND các xã,
 thị trấn
Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 10  
82 Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phong Thổ; Kiểm kê đất đai năm 2019; Giao ban địa chính các xã, thị trấn Phòng TNMT UBND các xã,
 thị trấn
Đ/c Trần Văn Quế –
CT UBND huyện
Tháng
10 - 12
 
83 Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chích sách dân tộc trên địa bàn Phòng Dân tộc UBND các xã,
thị trấn
Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 10  
84 Xây dựng Kế hoạch công tác CCHC 2020 Phòng Nội vụ Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Trần Văn Quế –
CT UBND huyện
Tháng 10  
85 Tổ chức thẩm định đề tài SKKN cấp cơ sở Phòng Kinh tế hạ tầng Hội đồng SKKN cấp huyện Đ/c Trần Văn Quế –
CT UBND huyện
Tháng 10  
86 Diễn tập cụm tác chiến biên phòng số 1 Ban CHQS huyện Các phòng ban, đơn vị, các xã liên quan Đ/c Trần Văn Quế
– CT UBND huyện
Tháng 10  
87 Lễ kỷ niệm 65 năm giải phóng huyện Phong Thổ Văn phòng Các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn Thường trực UBND huyện Tháng 10  
88 Diễn tập ƯPCR – TKCN xã Hoang Thèn Ban CHQS huyện, xã Hoang Thèn Các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn Đ/c Trần Văn Quế – CT UBND huyện Tháng 11  
89 Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Phòng GĐ&ĐT Các trường học trên địa bàn huyện Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 11  
90 Họp UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XX.  VP HĐND-UBND huyện Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 11  
91 Tổng kết công tác PCCCR, BVR, phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả DVMTR; công tác xây dựng NTM năm 2019 Phòng NN&PTNT Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 12  
92 Thẩm định, đề nghị công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2019; Bình xét, công nhận thôn, bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa Phòng VH&TT; phòng y tế, Trung tâm y tế Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 12  
93 Chỉ đạo các đơn vị trường sơ kết học kỳ I, chuẩn bị cho học kỳ II, năm học 2019 - 2020 Phòng GD&ĐT UBND các xã,
thị trấn
Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 12  
94 Tổng kết công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Công an huyện Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đ/c Trần Văn Quế
– CT UBND huyện
Tháng 12  
95 Triển khai phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, tổng kết công tác HCTĐ huyện năm 2019 Hội CTĐ Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 12  
96 Giao ban khối VHXH Quý IV Văn phòng HĐND-UBND Khối VHXH, UBND các xã, thị trấn Đ/c Mai Thị Hồng Sim - PCT UBND huyện Tháng 12  
97 Chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trình HĐND huyện khóa XX và Phối hợp với Thường trực HĐND tổ chức kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện khoá XX Phòng TCKH, Văn phòng,
 Thanh tra, Công an huyện
Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 12  
98 Hội nghị triển khai nghị quyết HĐND huyện về giao kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2020 Văn phòng HĐND-UBND huyện Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 12  
99 Tổng kết, kiểm điểm đánh giá cuối năm 2019 các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị  Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 12  
100 Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, đánh giá CQSC năm 2019. Họp xét thi đua khen thưởng, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 Phòng Nội vụ Các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Thường trực
UBND huyện
Tháng 12  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 478
Hôm qua : 0