Đoàn công tác phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Bắc Bộ thăm và làm việc tại huyện Phong Thổ