TRANG TRUYỀN HÌNH CƠ SỞ TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN PHONG THỔ NGÀY 4-6-2024