Thứ 3, 27/09/2022 - 09:24
Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Duy trì nâng cấp phần mềm chuyên ngành phần mêm quản lý cấp thể BHYT ... năm 2019

Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Duy trì nâng cấp phần mềm chuyên ngành phần mêm quản lý cấp thể BHYT ... năm 2019

Quyết định Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Duy trì nâng cấp phần mềm chuyên ngành phần mêm quản lý cấp thể BHYT tránh trùng lặp phiên bản năm 2019, phần mềm quản lý lao động việc làm, phần mềm quản lý trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội phiên bản năm 2019
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 334
Hôm qua : 1.392