Ngày 24/5/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã họp kỳ thứ 09 Đồng chí Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì kỳ họp.