Thứ bảy, 20/07/2024 - 01:16
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy xã Pa Vây Sử tổ chức hội nghị báo cáo viên mở rộng tháng 6/2024

Ngày 19/6/2024, Đảng ủy xã Pa Vây Sử tổ chức Hội nghị báo cáo viên mở rộng tháng 6/2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí báo cáo viên của xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã; trưởng các đoàn thể; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc, các đồng chí cán bộ, công chức xã Pa Vây Sử.

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị được nghe các đồng chí báo cáo viên quán triệt, triển khai các văn bản: Kế hoạch số 208-KH/ĐU, kế hoạch số 209-KH/ĐU, ngày 06/6/2024 của Đảng ủy về Quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; công văn số 1198-CV/HU, ngày 21/5/2024 của Huyện ủy về việc Hưởng ứng tham gia Cuộc thi sáng tác nghệ thuật thơ, ca khúc về ngành Cơ yếu Việt Nam nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam; hướng dẫn số 152-HD/BTGHU, ngày 23/5/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về nội dung tuyên truyền tháng 6/2024; công văn số 142-CV/BTGHU, ngày 03/6/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hướng dẫn số 153-HD/BTGHU, ngày 05/6/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hướng dẫn số 154-HD/BTGHU, ngày 05/6/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc Tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; quy định số 145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản; Nghị quyết số 26/NQ-MTTW-ĐCT của Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; Kế hoạch số 424-KH/HU ngày 28/5/2024 của Huyện ủy về thực hiện Quy định 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Kế hoạch số 409-KH/HU, ngày 26/4/2024 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 24/4/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một sổ định hướng cho giai đoạn mới; Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 05/5/2024 về thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kế hoạch số 411-KH/HU, ngày 26/4/2024 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch số 412-KH/HU, ngày 26/4/2024 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phùng Đức Thiệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị các đồng chí báo cáo viên, bí thư các chi bộ trực thuộc bám sát nội dung các văn bản được thông tin tại hội nghị. Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện và của xã tháng 6/2024; tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW Chuyên đề năm 2024; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024.


Tác giả: Phạm Xuyến Ban Tuyên Giáo Huyện ủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 84
Hôm qua : 2.011